In 2013 baarde de toenmalige paus Benedictus veel opzien met zijn opmerkelijk besluit om zijn ambt als paus neer te leggen. Bij die gelegenheid schreef Theo van de Kerkhof een klein intellectueel uitgeleide van een paus die – hoe paradoxaal – pleitte voor godsdienstkritiek, terwijl het geseculariseerde Westen hem dat op hoge toon verweet.