Steun ons

Kees Waaijman: "Spiritualiteit is intelligent"

4 april 2023
7 minuten

In 2000 verscheen het handboek 'Spiritualiteit' van hoogleraar en karmeliet Kees Waaijman. Inmiddels is het boek een standaardwerk op gebied van de spiritualiteitsstudie. Naar aanleiding van het overlijden van Kees Waaijman herplaatsen we hier een interview met hem over deze publicatie. Het interview verscheen eerder in de Bazuin. 

Door Theo van de Kerkhof

Enthousiast haalt hij mystieke schrijvers en dichters aan. "O niets, gij hoogste zijn, uw kracht is zo slopend dat alles zich opent in oneindigheid." Prachtig vindt hij dat, "kwaliteit, goed spul". Al meer dan dertig jaar gebruiker en nog lang niet aan afkicken toe.

Hij wilde wel eens bij elkaar schrijven wat hij nu allemaal wist en tegelijk een wetenschappelijk fundamentje metselen onder het wat ongrijpbare onderzoeksgebied. Een dik uitgevallen praatpapier noemt hij het resultaat. Bijna duizend pagina's telt zijn boek Spiritualiteit, vormen, grondslagen, methoden.

Spuugzat

'Het betrekkingsgebeuren tussen God en mens', zo definieert hij zijn object. Waar God en mens een relatie met elkaar aangaan, daar wordt het spannend; waar ze vriendschap sluiten, elkaar spuugzat zijn, dan toch weer toenadering zoeken. Hij heeft lang getwijfeld of God wel in de definitie thuis hoorde: "Ik wilde een zo ruim mogelijk begrip, ook milieuspiritualiteit, gerichtheid op gerechtigheid, volwassenwording moesten er onder vallen. Is transcendentie, het onvoorwaardelijke, dan niet een ruimere term?" Uiteindelijk liet hij God staan. "God figureert alom en dient zich zo gevarieerd aan dat het woord misschien wel meeromvattend is dan concurrerende begrippen. Noem mij één filosoof die niet heeft geworsteld met het goddelijke. Ook Nietzsche, juist Nietzsche met zijn 'Gedicht aan een onbekende God'. Als Dorothee Sölle zoekt naar een atheïstische spiritualiteit, zoekt zij naar het goddelijke achter de burgerlijke God die zij dood verklaart. Trouwens: voor de meeste mensen is God helemaal niet zoiets vreemds. Tweederde van de Nederlanders zegt gebed, het goddelijke, belangrijk te vinden in hun leven."

"Noem mij één filosoof die niet heeft geworsteld met het goddelijke. Ook Nietzsche, juist Nietzsche"

Bij Whitehead leest hij: "Vandaag de dag staat er maar één religieuze leerstelling ter discussie: wat bedoel je met God?" Waaijman: "Dat vind ik een goeie. De vraag is niet of we hem wel of niet moeten afschaffen. Nee, wat bedoel je ermee? De bewering 'God bestaat' is niet interessant want, zoals Paulus al zei: 'Dat zeggen de demonen ook.'"

Het 'betrekkingsgebeuren', dan spitst Waaijman de oren: "Wat doen die mens en die goddelijke werkelijkheid met elkaar? Hoe dagen ze elkaar uit? Waarover gaat die twijfel aan God nou eigenlijk? Wat wordt er monddood gemaakt in naam van het goddelijke? Maar ook: wat schept die betrekking niet allemaal, welke creativiteit komt er niet uit voort? Pas in de relatie treedt God aan het licht en treed je zelf als mens aan het licht."

Lichaamswerk

"Hoe komen mensen op het pad van de spiritualiteit terecht? Bekering, zoals bij Paulus, die van zijn paard viel en het licht zag, kom je niet zo vaak meer tegen. Het ligt subtieler. Soms worden mensen wel overvallen door de goddelijke werkelijkheid. Maar dan meer in de zin van: het breekt door, zoals seksualiteit op een bepaald moment doorbreekt. Het gebeurt gewoon."

Wat gebeurt er dan precies? "Het gevoel met een schok wakker te worden, een plotselinge revisie van je verleden; een onafwendbare aandrang tot gebed, of handelen. Mensen gooien hun leven om, gaan verhuizen, veranderen van werk. Ze vertellen over de schrik die ze ervoeren, en dat ze er nergens mee terechtkonden. Ze gaan lezen en ontdekken dan bij een mysticus als Eckhart bijvoorbeeld: zo voel ik het. Hier vind ik woorden voor iets waarvan ik niet eens wist dat ik het zocht."

"Vaak ook begint de zoektocht met een spanning: de rol die ik speel, is mijn rol niet; ik heb een verhaal over mijzelf, maar ergens past het niet; of ik heb een opvatting over hoe het met God en Jezus zit of juist niet zit en tegelijkertijd weet ik dat ik mijzelf overschreeuw. Voor anderen is het een lichamelijk gevoel: niet lekker in je vel zitten; het idee dat je iets moet met je ademhaling, je diepere energieën. Je kunt daar sceptisch over doen en in mijn boek bekijk ik het ook wel met een zekere betrekkelijkheid, maar lichaamswerk, zoals dat in het vormingsjargon heet, is een belangrijke tak binnen de cursuscentra geworden. Mensen gaan snuffelen, juist in die hoek."

De supermarkt van de spiritualiteit; de markt van welzijn en geluk. Waaijman vermoedt dat achter die neerbuigende benamingen rancune schuilt van mensen die het zelf niet vatten kunnen: "Lelijk doen over iets wat op zichzelf heel positief is. We zitten in een tijd van overgang: ieder zoekt naar weggetjes en paadjes, heel gevarieerd, lekker onoverzichtelijk. Dat is creatief. Na verloop van tijd komt er heus wel iets bovendrijven."

Collectief geheugen

De wegwijzers in die wirwar van paadjes zijn voor hem de Schrift, de grote rituelen en de mystieke traditie. We hebben in het Westen een spirituele traditie om U tegen te zeggen: Eckhart, Hadewijch, Ruusbroec, Hildegard van Bingen, Augustinus, Dionysius de Areopagiet, te veel om op te noemen. Die traditie hoeven we niet te bevuilen, die is mooi, die is goed. Niet beter dan die van het Verre Oosten of de islam, maar ook niet minder. De traditie geeft een gevoel van richting, een referentiekader. Het is ons collectief geheugen. Dat terrein moeten we ontginnen. De traditie ligt vóór ons."

"Spiritualiteit is intelligent. Voor spiritualiteit moet je je hersens gebruiken"

Wat Waaijman ontdekte, les één uit zijn ontginningsarbeid: "Spiritualiteit is intelligent. Voor spiritualiteit moet je je hersens gebruiken. De laatste drie eeuwen is dat besef een beetje verloren geraakt, maar tot aan de Middeleeuwen waren alle grote mystici grote denkers en grote denkers waren mystici. Na de Middeleeuwen kreeg je een scheiding tussen spiritualiteit en theologie en werden mystici vaak vroom en dom en theologen onvroom en knap. Een soort schisma; een taakverdeling die nergens op lijkt. Men is vroomheid voor domheid gaan verslijten. Spiritualiteit werd 'verascetiseerd': luister nou maar, niet denken, gewoon doen; aanpassen, meelopen met de grote meute."

"Discipline? Natuurlijk, het is een ongebroken traditie dat spiritualiteit om oefening vraagt. Als je zegt dat de Schrift je oriëntatiepunt is, moet je er iedere dag een stukje uit lezen. Of als je rituelen belangrijk vindt, dan moet je een plek zoeken, in je parochie of waar dan ook, en regelmatig die grote rituelen mee voltrekken. Je moet het doen, en je moet het ook doen als je geen zin hebt. Maar de ervaring leert: met het kaal scheren van het koppie heb je nog geen monnik. Het aantrekken van het habijt maakt nog geen novice. De spirituele praktijk kan niet zonder begeleidende reflectie, anders beklijft het niet. Het doopwater gaat er wel overeen, maar het dringt niet door. Je moet het je eigen maken, je eigen vorm uitvinden. Spiritualiteit is geen vorm van klonen, maar moet juist je eigenheid naar boven halen. Daarvoor is kritische begeleiding nodig. Voor de Boeddha er was, was er de goeroe."

"Met het kaal scheren van het koppie heb je nog geen monnik"

Navelstaarderij?

Bevestigt al dat zoeken naar de eigen uniciteit, die behoefte aan 'lekker in je vel zitten', niet het vooroordeel van spiritualiteit als navelstaarderij? Waaijman ziet dat gevaar wel. "Het eerste wat je te onderscheiden hebt, is de vraag: 'Ben ik nu los aan het komen van mijn ik‑gerichtheid, of ben ik die juist aan het versterken?' Alle richtingen van Oost en West wijzen daarop. Dat is klassiek, de A van het spirituele alfabet en tevens één van de moeilijkste letters. 'Een zwarte mier op een zwarte steen in het holst van de nacht', zegt de islamitische mysticus Roemi, zo moeilijk is dat onderscheid."

Waaijmans eigen spirituele weg is gevormd door de Karmelbeweging. "Voor alles ben ik karmeliet. Als het hier zou ophouden zou ik naar het buitenland vertrekken." Als kind wilde hij naar het kleinseminarie. Waarom hij dat wilde, weet hij niet meer zo precies. "Ik herinner me de teleurstelling omdat het aanvankelijk vanwege geldgebrek bij ons thuis niet door kon gaan, en de blijdschap toen het later toch doorging." De volwassen keuze kwam tijdens zijn noviciaat bij de karmelieten. "Daar ontdekte ik dat het paste." Als seminarist kwam hij na de filosofische basisvorming voor de keuze te staan: de pastorale praktijk, of de weg van de boeken, de poëzie, de tot de verbeelding spreken schrijvers en denkers: Dostojevski, Sartre, Camus, Buber, Levinas. Het pastoraat liet hij zitten. "Een kwestie van zelfkennis. In die tijd, de jaren zestig, was pastoraat erg aan het 'vermenswetenschappelijken'. Ik had geen zin om door die molen heen te gaan."

Hij ging theologie studeren in Nijmegen en kwam terecht op het toen net opgerichte Titus Brandsma Instituut, een studiecentrum voor spiritualiteit. Nog voor hij zijn kandidaatsexamen behaalde, had hij er zijn eerste baantje. Nu, ruim dertig jaar later, is hij directeur van het instituut en tevens hoogleraar spiritualiteit aan de theologische faculteit van de Nijmeegse universiteit.

Vreselijke fascisten

Titus Brandsma, die zijn verzet tegen het nazisme met de dood bekocht in concentratiekamp Dachau, is een figuur die regelmatig in zijn gedachten komt. "En dan kom je vanzelf op de holocaust", voor Waaijman hét symbool van de desillusie. "Het waren heel fatsoenlijke mensen die daar aan het moorden waren; democratisch goedgekeurd. En dat kunnen wij nu ook." Dan ineens fel: "We doen het in feite: we zijn met zijn allen het milieu aan het kapotmaken op een manier waarvan de kinderen van onze kinderen zullen zeggen: 'Wat een vreselijke fascisten.' Het is zo dichtbij, je mag het niet zo noemen, maar de overdreven lichaamscultus, de verering van jong en mooi in de media, het almaar rijker worden en tegelijkertijd niet dulden dat vreemden hier te gast komen; onze cultuur heeft het nationaalsocialisme perfect geïncarneerd."

"Onze cultuur heeft het nationaalsocialisme perfect geïncarneerd"

In de ogen van Waaijman heeft spiritualiteit een cultuurkritische dimensie, omdat het aandacht vraagt voor wat we eigenlijk wel weten, maar niet willen weten. Spiritualiteit leert aandachtig leven, erbij zijn: "Kijken, creatief, niet dat duffe."

In de communiteit waar hij woont begint het wakkere leven iedere dag opnieuw met een psalm. "Niet te veel, ieder ochtend om acht uur lezen we er samen één, een week lang dezelfde. 's Avond vieren we eucharistie, heel rustig laagkerkelijk in aankleding en symbolen; veel stiltes. Bij dat half uurtje samen gedenken komen voor mij heel veel lijnen samen: een bewustwording van mijn eigen leven."

"Wat het mij gebracht heeft? Gaandeweg ben ik erachter gekomen wat het betekent om een volwassen mens te zijn. Dat ben je als je kunt toelaten dat je bemind bent, gezien bent, aanvaard bent, zonder dat je daarvoor wat hoeft te presteren. Daar heeft de weg van de Karmel me wel mee geholpen: eenvoudigweg leven in Gods aanwezigheid."


Kees WaaijmanSpiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden, Kok, Kampen/Carmelitana, Gent, 954 blz., € 99,-.

Zie ook: IM Kees Waaijman - Wegwijzer naar en nieuw begin

 

Theo van de Kerkhof

Lees meer

Theo van de Kerkhof (1958, Roermond) is zelfstandig theoloog en journalist. Sinds 1989 is hij werkzaam in de voorlichting en religiejournalistiek. Hij was voorlichter aan de Theologische Faculteit Tilburg en eindredacteur bij Volzin. Sinds 2013 is hij freelancer. Theo is vader van twee zoons. Religie met een filosofische inslag heeft zijn warme interesse. Hij bekijkt zaken graag ook eens van een andere kant, bijvoorbeeld een boeddhistische, en voelt zich daar christelijk heel wel bij. Theo is eindredacteur van de Bezieling en behartigt de dagelijkse gang van zaken. Motto: “Het is zoals het is. En van daaruit zien we wel weer verder.”

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Verder lezen

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

Boekenladder

Van Kribbe tot Kerststal. Franciscus van Assisi en de eerst levende kerststal Adveniat, 168 blz., € 9,99 (of € 4,- vanaf 100 exemplaren)
Nikolaas Sintobin Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet KokBoekencentrum/Lannoo, 2023, 173 blz., € 20,-.
Marinus van den Berg Spreken en luisteren met je hart Ark Media, 2023, 130 blz., € 17,99.
Lammert de Hoop (red.) Reis naar de stilte Adveniat, 112 blz., € 19,95
Paus Franciscus Encycliek van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap. Adveniat, € 15,-.

Direct Doneren

cross