Recent las Lenie van Schie de roman Pier en Oceaan van Oek de Jong. De hoofdpersoon in dit boek is een jongen van zeven en hij heet Abel. Onvermijdelijk bij een dergelijke naam komt het bijbelverhaal van de twee broers en hun offers ter sprake en daarmee het thema van de polarisatie tussen goed en kwaad. Is er een alternatief verhaal voor het zwart-wit-denken waar ook onze tijd onder zucht?