‘Gods Woord is stilte’. Stilte lijkt te verwijzen naar iets dat afwezig is. “Maar ten diepste is stilte aanwezigheid. Aanwezigheid van niet-iets”, zegt Marga Haas. En: “die stilte is er gewoon – als dragende ondergrond onder mijn bestaan. Die is nooit afwezig; ík ben degene die niet dáár aanwezig is.”