Logo van de Bezieling
Mei 2023Beste lezer,

De Bezieling is inmiddels aan haar 10de jaar bezig. Al die jaren brengen wij iedere week, met ijzeren regelmaat, nieuwe bijdragen ter inspiratie en bemoediging. Daarbij blijven we graag dicht bij het alledaagse leven. Tegelijk staan we met twee benen in de christelijke traditie, waaruit we putten voor ‘schoonheid en troost’, om zo te zeggen.

“Ontvankelijk voor de sfeer van God”, zoals een geïnterviewde dat uitdrukte: “Zo eens per dag komt Hij wel even langswaaien in een lied of gedicht, zoals van Henriette Roland Holst: ‘Dit ene weten wij en aan dit één / houden we ons vast in de donkere uren: / er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren, / en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.’ Je kunt zeggen: rare tekst; wat staat hier nou eigenlijk. En toch: ik ga daar onmiddellijk van onderuit. Het gevoel dat ik herkend wordt, er niet alleen in ben.” (uit interview met Marijke Spijkerboer)

Om de Bezieling als e-magazine mogelijk te maken vragen wij u noodzakelijkerwijs enkele keren per jaar om uw steun. Voor onze begroting van ca. 19.000 euro per jaar zijn wij afhankelijk van globaal drie bronnen. Fondsen, Vrienden en de donaties van lezers. De vrienden zijn goed voor een kwart van de begroting. Met de fondsen is het altijd weer spannend, soms zit het mee (zoals in 2022, zie jaarverslag en jaarrekening), soms zit tegen. Het jaar is nog niet om, maar veel licht aan de horizon gloort er dit jaar nog niet, wat de fondsen betreft.

Wij doen daarom een dringend beroep op u lezer om – uiteraard naar draagkracht – een bijdrage te leveren, zodat we ook dit 10de jaar de begroting weer rond kunnen maken.

Bij de Bezieling is iedereen welkom. Ook lezers die weinig of niets kunnen missen! We vertrouwen erop dat de meer draagkrachtigen onder ons tot een ruime gift bereid zijn.

Hoe kunt u bijdragen?

Voor 60 euro per jaar wordt u Vriend van de Bezieling. Zoals gezegd zijn andere donaties - grotere of kleinere, periodiek of incidenteel - noodzakelijk en worden die zeer gewaardeerd. Legt u uw gift, als Vriend of als donateur, voor langere tijd vast, dan is uw gift volledig (dus drempelloos) aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de website:
Uiteraard kunt u ook via een eigen overschrijving een donatie doen op IBAN-rekening van de uitgever, Stichting Kerk Hardop te Haarlem: NL74 RABO 0351 8278 11. (BIC-code van de Rabobank voor betalingen vanuit het buitenland: RABONL2U.)
Doet u mee? Alvast onze hartelijke dank!

Het bestuur van de Bezieling,

Marleen Wijdeveld
Bernard Höfte