"Toen het kindje werd geboren in Bethlehem.
Was het weliswaar nacht, maar het leek wel dag.
Plotseling ontwaakten alle vogels.
En begonnen ze te zingen op ongehoorde wijze.
De hele wereld kwam op zijn kop te staan:
De hemel, de aarde de zee en alle volkeren.”