Steun ons

Vragen uit Rome over huwelijk, opvoeding en gezin

23 maart 2015
2 minuten

Liefde, trouw, huwelijk, seks, echtscheiding, samenwonen, opvoeding, gezin. Het zijn niet de geringste onderwerpen waarover komend najaar in Rome een synode plaatsvindt. Afgelopen najaar was er al een voorafje: een buitengewone synode, waaraan 250 bisschoppen uit alle windstreken van de wereld deelnamen. Ter voorbereiding van de tweede bijeenkomst heeft het Vaticaan een enquête laten uitgaan naar alle bisdommen, zodat straks ook het geluid van de basis te horen zal zijn in Rome. Wat hebben de Nederlandse bisschoppen met die vragenlijst gedaan? Niet genoeg vindt de Vereniging voor Pastoraal Werkenden van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De beroepsvereniging van pastores klom zelf in de pen.

Door Leo Mesman, Jan van Diepen, Marion Bleeker

De bisschop van Rome – zoals bisschop Franciscus zichzelf noemt – heeft voor komend najaar (4 tot 25 oktober 2015) een synode bijeengeroepen over het gezin in de kerk. Ter voorbereiding daarop vond van 5 tot 19 oktober 2014 al een buitengewone synode plaats met de voorzitters van bisschoppenconferenties en kardinalen uit alle windstreken van de wereld. Uit het verslag daarvan, de Relatio, blijkt dat het een verrassend open debat moet zijn geweest. Er zijn geen besluiten genomen, dat is voorbehouden aan de komende synode in oktober van dit jaar.

Vragenlijst

Bisschop Franciscus heeft opgeroepen tot een jaar van bezinning en dialoog over het thema van de synode. Daartoe heeft het secretariaat van de synode op 12 december 2014 een vragenlijst rondgestuurd aan alle bisschoppen met het verzoek hierover in gesprek te gaan met alle gelovigen van hun bisdommen. Een nieuwigheid waar maar weinig bisschoppen aan gewend waren. De Nederlandse bisschoppen hebben op 19 januari 2015 de pastores in actieve dienst gevraagd op de 46 vragen van het synodesecretariaat te antwoorden, in teamvergaderingen maar ook in samenspraak met parochiebesturen en vrijwilligers. Antwoorden moesten op 23 februari 2015 binnen zijn.

Het bestuur van de Vereniging voor Pastoraal Werkenden van het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft zijn bisschop Jos Punt gevraagd de termijn te verlengen en tevens alle beschikbare informatie over ingekomen reacties uit bisdom en kerkprovincie met de vereniging te delen. De bisschop heeft dit verzoek niet ingewilligd.

Hierop heeft het bestuur van de VPW Haarlem-Amsterdam met een tiental leden op 19 februari 2015 een studiemiddag georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst zijn een aantal van de belangrijkste vragen besproken en beantwoord.

Instemmen

Het bestuur nodigt iedereen uit deze vragen met hun antwoorden te lezen en te beoordelen. Ze staan vermeld op de website van de VPW Nederland. Pastores, parochianen en alle andere belangstellenden die willen instemmen met de antwoorden, kunnen onderaan de tekst hun naam, email en woonplaats invullen en op de knop verzenden klikken.

Het bestuur zal dan zorgen dat de tekst, met de namen van degenen die instemmen, vóór 15 april 2015 het Secretariaat van de Bisschoppensynode zal bereiken.

Op deze wijze kan iedereen aan de oproep van bisschop Franciscus beantwoorden toen hij vroeg om het hele kerkvolk te betrekken in het synodeproces.

Het bestuur van de VPW Haarlem-Amsterdam hoopt dat dit initiatief de instemming van velen mag voortbrengen.

Leo Mesman, voorzitter
Jan van Diepen, secretaris
Marion Bleeker, penningmeester

Lees en onderteken de vragen en antwoorden van de VPW Haarlem/Amsterdam.

Zie ook: Symposium over gezinssynode: 'Scheurtjes laten licht door'

Reacties

 1. 1) Graag heb ik de WPV antwoorden synode 2015 ondersteund.
  Een vingerwijzing: onder 28 staat:"... maar willen vooral naast hen gaan staan om van nu af hen te begeleiden op de weg naar een zo goed mogelijk huwelijk." Mij lijkt dat daar -ook gezien de context- moet staan "naar een zo goed mogelijk sacrament van het huwelijk", anders claimt u een kunde die niet typisch op het terrein van het geloof ligt.
  U zou bij het mislukken van een 'proefsamenwonen' voor de volledigheid ook daar de pijn/teleurstelling kinnen beklemtonen. Het lijkt nu toch wat gewoon.
  2) Inzake de onverbreekbaarheid van het kerkelijk huwelijk doet de kerk(leiding) beroep op een foute vertaling van o.a. Mt 19. Als je het Grieks goed vertaalt staat er: "Wat betreft uw harts'verstarring' heeft Mozes ...", dus: in geval van .. . Jezus verandert de Wet niet. Het volledige antwoord van Jezus aan de Farizeeën is: 'alleen (en alleen dan) als de relatie echt vast is gelopen heeft Mozes u toegestaan ...'. Geldig scheiden is dus mogelijk volgens de Wet - en Jezus.
  3) De Eucharistie is niet alleen voor het gezin een vraag, het geldt voor iedereen. Waarom komt - vooral - de jeugd niet naar de kerk? Omdat er niets te be-leven valt. Be-leven in de betekenis van be-ademen, eigen inbreng hebben. Wat doet de gelovige nu typisch eucharistisch in de viering? Dus wat betreft de gratiarum actio, niet receptief. Niks.
  De huidige uitvoering van de Eucharistie (ver)hindert zijn/haar Spiritualiteit, die inspirerend is. Ze heeft meer van pauselijk hofceremonieel dan deel hebben/krijgen aan de danking. Mede door het zondegezeur in de viering. Het is net zo iets als de maagdelijke geboorte waar het kerkelijk leergezag nog steeds aan vast houdt; dat blokkeert de volledige beleving van het mysterie van de incarnatie. Wanneer is er meer incarnatie: als Jezus de natuurlijke zoon van Maria en Jozef is of wanneer hij onnatuurlijk is Maria is ontstaan?
  Dit laatste is niet typisch onderwerp van de synode maar het slaat op de leegte, het gebrek aan spirituele voeding door de kerk die fnuikend is. 'Het kaarsje gaat echt niet vanzelf aan' en 'We stonden erbij en keken en naar'; het nakijken hebben.
  Met dank voor uw inzet.

  gaarne groetend
  Piet Goris
  http://www.overgeloof.info

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Verder lezen

Meer van 

Overdenkingen René Grotenhuis gebundeld

December vorig jaar overleed René Grotenhuis, hoofdredacteur van de Bezieling. Zijn overdenkingen over leven en sterfelijkheid, die hij voorafgaand aan een ingrijpende operatie  schreef,  zijn nu gebundeld: Woorden op de drempel. De bundel is te bestellen bij uitgeverij Adveniat. De opbrengst komt ten goede aan de Bezieling. (Lees meer)

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

Als ‘Vriend van de Bezieling’ heb je een streepje voor. Je deelt mee in drie extra’s, exclusief voor de vrienden:

 • ontmoet je favoriete Bezielingmedewerker
 • ontvang gratis ons jaarboek
 • neem deel aan het tentoonstellingsbezoek.

Het lidmaatschap kost 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend draag je bij aan een stabiele basis voor de Bezieling en daarmee aan de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Volg de bezieling

Aanmelding nieuwsbrief

cross