Veel van wat nu gewoon is, was ooit revolutionair vernieuwend. Konden we nog maar eens meebeleven hoe alles nog glansde en veelbelovend was, mijmert Eric Corsius. Je kunt je natuurlijk tot de geschiedenis wenden, de vernieuwers van weleer herlezen en zo uit de dampkring van het postmoderne heden treden. Troost biedt ook de cineast Jacques Tati (1907-1982), die als ooggetuige de tijd van vernieuwing 'mild karikaturaal' vastlegde.