‘Spoken bestaan niet’, maar toch… Met Halloween en in fantasy en horror laten we het griezelen gecontroleerd toe, om ons zo van dat niet bestaan te overtuigen. Hebben de nieuwtestamentische verhalen nog iets sterkers in huis dan fantasy? De slotsom van deze verhalen is dat overgave aan de droom van Gods genade – die ons draagt en omhult – bij uitstek de manier is, om niet meer bang te hoeven zijn voor spoken.