Van 4 tot en met 29 oktober 2023 vindt in Rome de vierde fase van het synodaal proces 2021-2024 plaats. Minder spectaculair dan een concilie, maar qua belang doet dit synodaal proces daar niet voor onder, al is er een kerkrechtelijk verschil: een concilie kan besluiten nemen, een synode is adviserend. Paus Franciscus hoopt met deze synode de impasses te doorbreken, waarin de kerk na het Tweede Vaticaans Concilie is geraakt. Opmerkelijk is verder dat voor het eerst leken – mannen en vrouwen – zullen deelnemen als volledig lid, mét stemrecht.