Vanuit een rijke pastorale en catechetische ervaring schreef Huub Schumacher een verfrissend boek over geloven anno nu. Hij is daarbij vooral in gesprek met een generatie gelovigen die is opgevoed met een ‘God in den hoge’, waarover je veel op gezag van anderen had aan te nemen. Voor Schumacher is geloof eerder een houding dan een pakket van waarheden. Daarmee heeft zijn theologie ook iets dubbelzinnigs. Slaat het nu ergens op als we ‘God’ zeggen, of is dat maar een manier van spreken?