Steun ons

Nieuw groot verhaal

16 juni 2017
3 minuten

De zoektocht naar persoonlijke groei is mainstream geworden. Lisette Thooft zag het voor haar ogen gebeuren. Zelfs anti-spirituele bolwerken als de Volkskrant en de NRC doen aan mindfulness. En het mooie is: al dat spiritueel navelstaren wijst regelrecht naar anderen. Er is een nieuw groot verhaal dat in de kern draait om betere relaties.

Door Lisette Thooft

Laatst mocht ik een praatje houden voor directeuren van christelijke MBO-scholen die bij wijze van studiedag het Dominicaanse klooster in Huissen bezochten, en het Friese Nyklaester, en mij hadden ze tussendoor, bij de lunch. Ze kenden me als columnist van De Bezieling, maar ik sprak daar als huisfilosofe van het nieuwe-spirituelenblad Happinez.

Nieuw groot verhaal

Er is zich een nieuw groot verhaal aan het vormen, zei ik toen ik mijn broodje kaas achter de kiezen had, over persoonlijke ontwikkeling en steeds meer mensen, vooral jonge mensen, onderschrijven het. Ik heb het zien gebeuren in de vierendertig jaar dat ik als freelancer schrijf voor tijdschriften en kranten. Toen ik begon, was er een diepe kloof tussen reguliere bladen en spirituele, en al het spirituele was aan de andere kant van de kloof volstrekt taboe. Nu is er nog een clubje Laatsten der Mohikanen van anti-spirito’s die zich verschansen in de Volkskrant en de NRC, maar ook in die kolommen rukt de mindfulness op.

En in alle andere bladen kun je tegenwoordig onbekommerd schrijven over persoonlijke groei, innerlijke rust, loslaten, overgave, al dat soort spirituele onderwerpen. Met als grappigste voorval het verzoek van de Libelleredactie aan mij om de lezers uit te leggen: ‘Hoe word ik een beter mens?’ In twaalfhonderd woorden, alsjeblieft.

Betere relaties

Dat is de vraag tegenwoordig: hoe word ik gelukkiger en daarmee beter voor de andere mensen om me heen. Het hele navelstaren van de new age is ook daarop gericht, wisten we al uit de boeiende studie van Paul Heelas en Linda Woodhead, The Spiritual Revolution. De doorsnee nieuwe spiritueel wil vooral gelukkiger worden om betere relaties met anderen te krijgen, door zichzelf te bevrijden van afhankelijkheid en slachtofferschap, van zuigneigingen en claimgedrag en projecties van negativiteit.

Bevrijden

In het nieuwe grote verhaal kan dat ook, kunnen we onszelf bevrijden van oude pijn en daarmee van ons egoïsme. Het is zelfs een natuurlijk proces. We beklimmen de treden van Maslow, we streven vanuit ons ego naar veiligheid, sociale inbedding en erkenning voor onszelf, en groeien daarna automatisch door naar zelfoverstijging – een stadium waarin je jezelf aan de wereld geeft omdat dat het prettigst is om te doen, geven.

En in het nieuwe grote verhaal is deze innerlijke groei naar het goede verbonden aan de notie dat God binnenin ons te vinden is, dat we Gods wil kunnen horen en voelen, als we onze innerlijke troep hebben opgeruimd op die weg omhoog.

Iedereen

Ze luisterden aandachtig, de MBO-directeuren. Daarna wilden ze weten of ik dacht dat iedereen in staat was tot de benodigde zelfreflectie. Ja, zei ik stellig, iedereen.

“Ook als je in het eerste stadium van Maslow bent?”

Ik dacht het nog steeds. Je kunt bijvoorbeeld iedereen, ook jonge hormoongeteisterde pubers, vragen wat ze nodig hebben. Zei ik.

Behoefte van je ziel

Toen ik wegreed, wist ik de betere vraag – Treppenwitz noemen de Duitsers dat, de geest die je krijgt als je het trapje van het spreekgestoelte weer afdaalt. Volgens mij kun je jonge mensen serieus vragen: Wat is het dat je wilt bereiken? En stel dat God je dat niet geeft, maar jou in plaats daarvan precies verschaft wat je nodig hebt om een heel mens te worden, wat zou dat dan kunnen zijn? Met andere woorden, is er verschil tussen de ambities van je ego, en de behoeften van je ziel? En geeft dat spanning? Dat zijn precies de elementen van elk goed verhaal, ook de verhalen van ons leven.

 

Lisette Thooft

Lees meer

Lisette Thooft is rebalancer en auteur. Zij publiceerde twintig boeken over spiritualiteit, liefde en relaties. Meest recent: Vrienden worden met je lijf. In 2022 verschijnt: De hemel in je handen, over toegang krijgen tot het onderbewuste. Lisette was ruim zes jaar redacteur van Volzin en thans vooral werkzaam als rebalancer. Lisette is columnist van de Bezieling.

Reacties

 1. Het is de vraag of jongeren (én de meeste ouderen) wel weten wat ego en ziel zijn, en daarmee ook het verschil tussen beide.
  Zijn mindfulness enz. de facto geen verdovingsmiddelen voor de ontevreden happy few (50% van de bevolking: mensen met een IQ boven de 100) die het Evangelie van de zelfredzaamheid hebben geïncarneerd; voor mensen vooral die met een goed geweten de ogen willen blijven sluiten voor de kansarme werkelijkheid van de overige medeburgers hier en elders die een leer- en arbeidsbeperking hebben, m.n. een intelligentie lager dan 100?
  Dus: is al dat gespiritualiseer niet iets is voor intellectueel begaafde mensen voor wie de wereld weliswaar openligt, maar voor wie aanhoudend genot en geluk nog ver weg zijn; voor ontevreden mensen die een goede positie hebben op de arbeidsmarkt c.q. vrijgesteld zijn van werkdwang t.b.v. minimaal overleven omdat in hun basic needs voorzien wordt door een immer goed verdienende partner? In dat geval kan je gemakkelijk optimistisch zijn en blijven met je oogkleppen op en cynisme voor in de mond, en heb je dus gemakkelijk praten, in vergelijking met het gros van de mensen die om financiële of andere redenen slechts vmbo of mbo hebben gedaan, en nu door de ras verdergaande automatisering, robotisering en computerisering hun werk verliezen en weinig of geen kans maken in de toekomst nog ooit aan passende arbeid te komen.
  De wereld, de samenleving is hard, om niet te zeggen: vaak meedogenloos en verre van sociaal. (Pres. Trump's kijk op de realiteit:"The world is not a 'global community'but an arena where nations, nongovernmental actors and business engage and compete for advantage" volgens Trump's adviseurs McMaster en Cohen. Zie: WallStreet Journal d.d. 30-05-2017.) Voor een groeiend aantal mensen geldt c.q. gaat weer gelden: voor jou honderd of meer anderen! Blijf daar maar optimistisch onder. Veel jongeren, m.n. jongemannen hier maar ook in Afrika enz. weten dat: gelijke kansen bestaan niet, en niet iedereen kan goed en gemakkelijk leren. Rondom mij zie ik ze dan ook bij bosjes vallen voor de productie en het gebruik van drugs. (De een na de andere woning wordt door burgemeesters voor een halfjaar afgesloten!)
  De kern van onze echte problemen ligt dus niet in onszelf c.q. ons soort mensen, maar in de onhoudbare kapitalistische economische orde! Waar blijven de echte oplossingen? Al die modernistische spirituele bewegingen en methodieken hebben in ieder geval géén antwoord op de economische wetmatigheden en technologische ontwikkelingen die we nu in steeds sneller tempo zich zien voltrekken: steeds minder vaste banen, steeds meer intelligentie en aanpassings- c.q. leervermogen eisende arbeid, steeds minder sociale zekerheid enz. en nog steeds geen fatsoenlijk arbeidsloos basisinkomen voor iedereen. Onderwijl groeit het bezit van de rijken per jaar met miljoenen zonder dat ze er iets voor moeten doen. De rijken worden slapend almaar rijker, terwijl de armen armer worden! Moeten we ons dus in slaap laten sussen middels religie en of modernere spiritualiteit?
  Het wordt tijd dat we wakker worden. Er is geen reden tot gerustheid en optimisme nu zelfs de president van de VS de stagnatie van de groei en de teruggang in de economie meent te kunnen stoppen middels oude politiek: afbouw sociale zekerheid, verdere aantasting van het klimaat en het aanwakkeren van strijd en competitie tussen volken en staten? M.i. speelt de machtigste man ter wereld zo zelfs met vuur op meerdere fronten. Als we niet oppassen is er binnenkort weer een grote oorlog!
  Het is nu dus juist géén tijd om mentaal achterover te leunen, al dan niet in combinatie met een moeilijke yogahouding en wat weinig verplichtende navelstaarderij; daarmee zet je mensen alleen maar op een verkeerd been. Ook nationalisme, isolationisme en populisme zullen ons niets helpen! We zullen daarentegen - om succesvol weerstand te kunnen bieden in moeilijke tijden die naderen - meer aan gemeenschapsvorming moeten doen én betrachting van geestelijke en lichamelijke (zelf)discipline, want alleen de groep en intelligente zelfredzaamheid bieden echte veiligheid en voortbestaan. Daarbij is innerlijke rust en afstand kunnen bewaren onontbeerlijk, maar op zichzelf dus niet genoeg. We moeten ook onze geest open plus scherp maken, én houden! De moderne spiritualiteit werkt dat echter juist tegen.
  Om weer op het juiste spoor naar duurzaam leven te komen, zouden we ons moeten concentreren op de Zaligsprekingen van Jezus (Mat. 5, 1-12) Zijn waarschuwingen aan ons (zie Lucas 6, 24-26) en de 7 werken van barmhartigheid (zie Mat. 25, 35-36), alsmede de 8e zoals verwoord door paus Franciscus in 2015: zorg voor de schepping. De moderne spirituele bewegingen hoor je daar echter niet over; die komen niet verder dan het zoeken naar het lege zelf, de navel plus onderbuik van hun aanhangers! Dat laatste verdient geen verdere promotie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Verder lezen

Meer van 

Overdenkingen René Grotenhuis gebundeld

December vorig jaar overleed René Grotenhuis, hoofdredacteur van de Bezieling. Zijn overdenkingen over leven en sterfelijkheid, die hij voorafgaand aan een ingrijpende operatie  schreef,  zijn nu gebundeld: Woorden op de drempel. De bundel is te bestellen bij uitgeverij Adveniat. De opbrengst komt ten goede aan de Bezieling. (Lees meer)

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

Als ‘Vriend van de Bezieling’ heb je een streepje voor. Je deelt mee in drie extra’s, exclusief voor de vrienden:

 • ontmoet je favoriete Bezielingmedewerker
 • ontvang gratis ons jaarboek
 • neem deel aan het tentoonstellingsbezoek.

Het lidmaatschap kost 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend draag je bij aan een stabiele basis voor de Bezieling en daarmee aan de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Volg de bezieling

Aanmelding nieuwsbrief

cross