Steun ons

Mensen onderweg - De Kritische Gemeente IJmond

23 oktober 2014
3 minuten

In de serie ‘samen lokaal’ presenteert de Bezieling plaatselijke levensbeschouwelijke initiatieven. In de regio IJmond komt al veertig jaar de Kritische Gemeente IJmond samen voor vieringen en ontmoeting.

De Kritische Gemeente IJmond werd opgericht in de jaren zeventig uit onvrede met de gang van zaken in de rooms-katholieke kerk, maar al snel sloten ook kritische protestanten zich aan. Zo ontwikkelde de gemeenschap zich tot wat ze nu is: een oecumenische Basisgemeente. De Kritische Gemeente IJmond noemt zich een gemeenschap van mensen onderweg, geïnspireerd door de bijbelse spiritualiteit van hoopvol samenleven, die men op een bijzondere manier door Jezus verpersoonlijkt ziet.

Bijeenkomsten

De gemeenschap komt twee keer per maand samen op zaterdagavond. De ene keer voor een viering met zang en het delen van brood en wijn. De vieringen trekken telkens zo’n vijftig à zestig deelnemers. De andere keer is er een ontmoetingsbijeenkomst, waarbij wisselende onderwerpen aan de orde komen, soms informatief, soms gaat het om een discussie of om de voorbereiding van een viering. Alle thema’s, zowel van vieringen als van ontmoetingsavonden, hebben altijd een link naar de huidige maatschappij.

Groepen en activiteiten

Elke viering wordt in een voorbereidingsgroepje voorbereid. Voor elke viering komt het voorbereidingsgroepje twee keer samen.

Er is een koor onder leiding van een dirigent en begeleid door een pianist. Het koor oefent drie keer voorafgaand aan elke viering. De dirigent is ook betrokken bij de voorbereiding van de vieringen.

De Pastoraatsgroep zorgt voor het contact met vooral de ouderen in de gemeente. De groep organiseert ook twee keer per jaar huiskamergesprekken voor iedereen, waarbij in kleiner verband een onderwerp wordt aangesneden. Meestal zijn er dan drie bijeenkomsten in dezelfde week, waarop iedereen kan intekenen.

De groep Politieke en Kerkelijke Activiteiten (POLKA) bespreekt regelmatig de diverse activiteiten in de regio. Daarbij wordt steeds meer samengewerkt met bondgenoten op de diverse gebieden (Vredeswerkgroep, Schuldhulpmaatje).

De Vrouwengroep komt tien maal per jaar bijeen, met elke keer een speciaal onderwerp. Per jaar zorgen twee vrouwen voor de organisatie.

De Kritische Gemeente IJmond wordt aangestuurd door een Kerngroep van zes personen. Zij komen elke maand onder wisselend voorzitterschap bijeen om het overzicht met elkaar te houden.

Verdere informatie:

De Kritische Gemeente IJmond is vertegenwoordigd in de plaatselijke Raad van Kerken.

De gemeente heeft naast vele vrijwilligers één betaalde beroepskracht in dienst voor acht uur per week in de persoon van Clementine van Polvliet. Zij is pastor-inspirator van de gemeenschap.

Alle Vieringen en Ontmoetingen zijn op zaterdagavond om 19.15 uur in de kerkzaal de Vrijburcht, Vrijburglaan 2 in Heemskerk. Iedereen is van harte welkom. Belangstelling? Bel of mail gerust naar de secretaris als je meer wilt weten over iets of als je een keer wilt komen meedoen: tel. 0251-236090 of secretaris@kgij.nl (Anneke van Tongeren). Je kunt ook via de website meer te weten komen: kgij.nl

Programma 2014

25 oktober: Viering om te Gedenken
15 november: Ontmoeting over Oosterse denkwijze
29 november: Viering over "uitzien naar/vertrouwen op"
13 december: Ontmoeting over Mensenrechten
24 december (woensdagavond 19.00 uur): Kerstviering.


Stuur een portret in
Wilt u ook uw groep, gemeenschap of initiatief op de Bezieling presenteren? Schrijf een bondig portret van uw initiatief in maximaal 400 woorden en mail dat aan redactie@debezieling.nl. Geef een korte typering van uw gemeenschap, welke activiteiten zijn er, voor wie zijn de activiteiten relevant, waar kunnen nieuwkomers terecht voor nadere informatie, aanmelding, introductie? Illustreer uw portret met foto´s of een kort filmpje.

 

Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Verder lezen

Meer van 

Overdenkingen René Grotenhuis gebundeld

December vorig jaar overleed René Grotenhuis, hoofdredacteur van de Bezieling. Zijn overdenkingen over leven en sterfelijkheid, die hij voorafgaand aan een ingrijpende operatie  schreef,  zijn nu gebundeld: Woorden op de drempel. De bundel is te bestellen bij uitgeverij Adveniat. De opbrengst komt ten goede aan de Bezieling. (Lees meer)

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

De vriendenkring is in het leven geroepen om de basis van de Bezieling te verstevigen. De vrienden dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling en financiële stabiliteit van het platform.

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend maak je de Bezieling mee mogelijk en daarmee de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Volg de bezieling

Aanmelding nieuwsbrief

cross