Steun ons

Lust voor het geloof - Achthonderd jaar dominicanen

18 december 2015
4 minuten

De dominicanen bestaan in 2016 achthonderd jaar. Hun doel: ‘lust wekken voor het geloof’, de waarheid verkondigen en dwaalleren weerleggen. Dat een dergelijke intentie tot excessen kan leiden - dominicanen waren betrokken bij inquisitie en heksenvervolging - hoeft niet verhuld te worden. Maar evenmin dat van een dergelijk 'DNA-profiel' een actuele kracht uitgaat: dominicanen zitten ‘op de huid van de tijd’. En God is daar dichterbij dan wij bij onszelf zijn, zegt Erik Borgman. Deze kerstboodschap bepaalt hun theologie.

Door Erik Borgman

De religieuze orde waar ik lid van ben, de orde der dominicanen of de orde van de predikers, ordo praedicatorum, viert volgend jaar het 800-jarig bestaan. In de zomer van 1215 zond bisschop Fulco van Toulouse ‘Dominicus en zijn metgezellen’ uit om in zijn bisdom dwaalleraren te weerleggen. Volgens de bul waarin de zending is vastgelegd hadden zij zich tot doel gesteld “om in evangelische armoede en als mannen van een kloosterorde te voet te gaan en het woord van de evangelische waarheid te preken”. Op 22 december 1216 worden de dominicanen als nieuwe religieuze gemeenschap erkend door paus Innocentius III en op 21 januari 1217 worden ze door dezelfde paus bevestigd in hun zending om te preken.

In de bloemrijke taal van Innocentius’ bul Gratiarum omnium worden Dominicus en zijn volgelingen geprezen omdat zij

van binnen aangestoken door de vlam van de liefde, … naar buiten de geur van een goede faam [verspreiden] die de gezonde harten vreugde brengt en de zieken weer opbeurt. Opdat dit niet onvruchtbaar blijft, reikt u hen, als ijverige artsen, geestelijke liefdesappels, terwijl u ze met het zaad van het goddelijk woord door uw heilzame welsprekendheid bevrucht.

Liefdesappels – voor wie het wil opzoeken: de verwijzing is naar Genesis 30,14. De preek als afrodisiacum, als opwekker van de lust om te geloven, en als zaad dat dit geloof vrucht doet dragen. Op 21 januari 2017 is het acht eeuwen geleden dat de paus de eerste dominicaanse broeders op deze manier complementeerden dat ze zo ‘geil’ preekten en hen aanmoedigden om daarmee door te gaan.

Leek

Ik ben geen pater of broeder en woon niet in een klooster. Ik ben getrouwd en vader van twee inmiddels volwassen dochters. De dominicanen kennen behalve kloosterlingen ook leden die ‘in de wereld’ leven. Dat wij geen religieuzen kunnen zijn volgens de geldende regels van het kerkelijk recht en niettemin wel volwaardig lid kan zijn van een religieuze orde, geeft ons lekendominicanen – ruim zestig in getal in Nederland – een hybride identiteit. Dat past goed in de dominicaanse traditie, die zich altijd heeft thuis gevoeld in grensgebieden. Hedendaagse dominicanen zijn door het hoogste orgaan van de orde, het Generaal Kapittel, en door achtereenvolgende algemeen oversten telkens opgeroepen zich te bewegen op de grenzen en breukvlakken die onze cultuur karakteriseren.

Hernieuwde toe-eigening

Geheel in stijl is het jubileum niet allereerst bedoeld om in triomf terug te kijken. Er is natuurlijk niets tegen dankbaarheid voor het goede wat de orde, en de kerk door haar, ten deel is gevallen, mits ook de donkere momenten uit de geschiedenis haar geschiedenis herdacht worden, zoals de betrokkenheid van de dominicanen bij de inquisitie en de heksenvervolging. Maar het jubileum wordt vooral gepresenteerd als een appèl tot hernieuwde toe-eigening van de oorspronkelijke dominicaanse zending: het evangelie toekomstgericht verkondigen. Het gaat er niet om vast te houden aan wat altijd al gezegd of gedaan is, maar om te zeggen wat er nu om vraagt gezegd te worden en van deze boodschap te leven.

Toekomstgericht

De huidige algemeen overste van de orde, de Franse moraaltheoloog Bruno Cadoré, schreef bij gelegenheid van het jubileum dat het de dominicaanse roeping is te midden van de kerk en de wereld de levende herinnering te zijn aan de toekomstscheppende boodschap van het evangelie.

Je steeds weer laten veranderen door de navolging van Jezus. Dat verkondigen, met woorden én eigen leven, behoort – andere paradox – tot de dominicaanse identiteit. Dat houdt in dat je niet blijft zitten waar je zit en blijft geloven wat je gelooft, maar dat je je blootstelt aan en laat omvormen door wat zich aandient. Dit heb ik altijd in mijn theologie geprobeerd: op dusdanige wijze de situatie bestuderen waarin wij verkeren, dat zich erin een weg kan openen naar nieuw leven. Het jubileum is een aanleiding deze inzet te hernieuwen.

Midden in de veranderingen

Dominicus stuurde zijn broeders al heel snel naar de universiteiten, die in zijn tijd aan het ontstaan waren. De waarheid die God is, kan alleen gevonden worden door wie verlangt te weten wat zich aan nieuwe inzichten aandient. Het Generaal Kapittel dat in 2013 plaatsvond in het Kroatische Trogir, herinnert hieraan ter voorbereiding van het jubileum. En dan gaat de tekst verder met:

Vandaag de dag worden we door de complexiteit van de menselijke situatie en de grote veranderingen die het leven van mensen beïnvloeden, meer dan ooit uitgenodigd om de wereld te begrijpen die ‘God zozeer heeft liefgehad’ (Johannes 3,16). Vandaag de dag zou Dominicus zijn broeder en zusters uitsturen om midden in deze veranderingen aanwezig te zijn, zodat zij zich konden richten op de vragen die daar gesteld worden en in gesprek te komen met degenen die zich inspannen om een menselijker wereld op te bouwen. Gevoed door onze eigen tradities zullen we in staat blijken om nederig dienst te bewijzen aan het Woord van de waarheid, om te laten zien dat de theologie vreemd staat tegenover geen van deze eigentijdse vragen, en om een Bijbelse en christelijke visie te ontwikkelen om de menselijke waardigheid en de onvergelijkelijke waarde van elk mens.

Theologie

Een theologie die niet vreemd staat tegenover welke van onze eigentijdse vragen dan ook, zoals God niet vreemd is aan onze eigentijdse vragen. Integendeel, God is er dichterbij dan wij bij onszelf zijn. Het is de inhoud van deze kerstboodschap die de theologie behoort te bepalen. Deze theologie vindt steeds moeilijker een plaats aan onze universiteiten en ook in onze kerken. Des te meer reden om ervoor op te komen.

 

jubileeop-logo-white

Erik Borgman

Lees meer

Erik Borgman (1957, Amsterdam) is hoogleraar publieke theologie. Erik is rooms-katholiek en sinds 1999 geprofest lekendominicaan. Hij is gehuwd, vader van twee dochters en grootvader van twee kleinzoons. Hij is adviseur en columnist van de Bezieling. Enkele publicaties: … want de plaats waarop je staat is heilige grond (2008); Overlopen naar de barbaren (2011), Waar blijft de kerk (2015); Leven van wat komt (2017); Zielen winnen (2017); Alle dingen nieuw (2020) en De school als bouwplaats (2021). Zijn motto: “Ik probeer te leven vanuit het geloof dat waar we ook zijn, ons leven met Christus verborgen is in God (vgl. Kolossenzen. 3,3).”

Reacties

 1. Hulde aan de dominicanen voor hun hoopgevende gedachten.
  Naast mijn vader en moeder en de buren ben ik opgevoed en gevormd door wereldheren, passionisten, jezuiten en dominicanen.
  De ruimdenkendheid, openheid en wereldgezindheid van de dominicanen sprak mij het meeste aan.
  Als er een vierde of vijfde orde, sympathisanten der dominicanen, zou bestaan zou ik mij vooraan in de rij bevinden.
  Van uit mijn positie als weduwnaar met kinderen en kleinkinderen kijk ik nu naar de zin en onzin van het leven. Niet alles wat er in woorden en rituelen over God naar me toekomt en waar ik aan deelneem geloof ik. Ik heb mijn eigen steeds weer veranderende en aangepaste gedachten over God en wereld. Deze zoekende houding zonder keurslijf bevalt me uitstekend. Bij vele anderen merk ik dat zij er ook zo ongeveer over denken.
  Ik wens de dominicanen in binnen en buitenland nog honderden jaren in de wetenschap dat dat mij niet meer te wachten staat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Verder lezen

Meer van 

Eerste week Advent 2022

Treurt

Treurt met de hemelen
Treur  alle mensen van goede wil
Treur en blaas op de midwinterhoorn

Treur om wie neerschieten zonder aanzien
Treur om wie kinderen, moeders, hoogbejaarden neerknallen
Treur om wie alle oorlogsrechten verpletteren
Treur om wie flats en scholen en ziekenhuizen niet ontzien
Treur om wie dorpen en steden verwoesten
Treur om alle verlies van menselijkheid

Treur  en blaas met heel je ademkracht omdat je de hoop niet opgeeft
Treur omdat je in vrede blijft geloven
Treur uit liefde voor alle kwetsbare onschuldige mensen
Treur zonder voorkeur
God houdt van iedere  mens die licht en liefde wil zijn

Treurt nu zoveel mensen op de vlucht moeten
Treurt om wie veilige herbergen in brand steken
Treurt zolang er getreurd moet worden
Zalig de treurenden die het goede voor ogen houden
Zalig de treurenden die gericht zijn op de Algoede


Marinus van den Berg
EERSTE ZONDAG VAN ADVENT
27 november 2022

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

De vriendenkring is in het leven geroepen om de basis van de Bezieling te verstevigen. De vrienden dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling en financiële stabiliteit van het platform.

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend maak je de Bezieling mee mogelijk en daarmee de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Volg de bezieling

Aanmelding nieuwsbrief

cross