God als grote kosmische knuffelbeer heeft tot op heden een taai leven, juist ook in progressieve kring, betoogt Eric Corisus. Of het nu de reclamegod van de remonstranten betreft, de gevoelsgod van de nieuwe spirituelen of de kneedbare God van de esoterie, steeds is God de Grote Lieverd die voor ons een warm bad laat vollopen. Maar is dat ook de God van Mozes, de Profeten en Jezus? De Romeinen en oudtestamentische tirannen zouden zich niet hebben opgewonden over al die zoete broodjes.