Waarom grijpt God niet in? In de cirkels van geweld in Rwanda, in Syrië? In het onbevattelijke brein van die co-piloot? Het christendom heeft deze existentiële vragen in het centrum van zijn beschouwen geplaatst. Waar was God toen Jezus aan het kruis hing? Datzelfde christendom geeft twee antwoorden. Er is het harde antwoord van Goede Vrijdag: nee, God grijpt niet in. En er is het vreemde antwoord van Pasen: opstanding. Een verwarrend antwoord, zegt René Grotenhuis. Goede Vrijdag blijft ons steken, ondanks het paasantwoord “dat zich beweegt buiten de categorie van ons menselijk weten en kennen en ervaren”. Het leed wordt niet met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt.