Steun ons

Jaarverslag van de stichting Kerk Hardop 2021 (uitgever van de Bezieling)

Bijna 9 jaar geleden is de Bezieling gestart (4 oktober 2013). En nog steeds mag het e-magazine zich in een toenemende belangstelling verheugen. De afgelopen 6 jaar (2016 t/m 2021) hebben we gemiddeld 5672 unieke bezoekers per maand gehad (gegevens uit Google Analytics). Dat was voldoende reden voor bestuur en redactie om in 2021 vol goede moed, onder leiding van René Grotenhuis, te starten met een traject om de Bezieling toekomstbestendiger te maken.

We hebben drie trajecten uitgezet. Een eerste traject beoogt een bredere doelgroep van lezers aan te boren. Hiertoe is een samenwerkingswerkingsverband met de uitgeverij Adveniat opgestart. Een tweede traject is het versterken van de financiële basis onder de Bezieling met als inzet de kosten van het e-magazine zoveel als mogelijk te dekken met bijdragen van de lezers. Daartoe is in het najaar gestart met het inrichten van een Vriendenkring: lezers die gedurende langere tijd de Bezieling financieel willen ondersteunen. Begin 2022 tellen we 96 vrienden, van wie 32 met een schenkingsacte, waarin is vastgelegd dat zij de Bezieling gedurende tenminste vijf jaar financieel steunen (bijdragen zijn volledig aftrekbaar van de belasting). Het is de bedoeling deze vrienden jaarlijks te belonen met extra’s als een jaarboek, een thematische bundeling van de belangrijkste bijdragen van onze medewerkers door de jaren heen, en een inhoudelijke ontmoetingsdag met een aantal van deze medewerkers. Om dit te realiseren heeft de Bezieling een gift ontvangen van het Paul de Gruyterfonds

Het derde traject is de vernieuwing van de website. Daartoe zijn we in zee gegaan met een nieuwe webbouwer, Webheld.nl. In november is de nieuwe website online gegaan. Ook dit traject is mogelijk gemaakt door enkele bijzondere giften.

In december zijn we opgeschrikt door het plotseling overlijden van René Grotenhuis. In hem hebben wij een inspirerende en krachtdadige voorzitter en hoofdredacteur verloren. In februari 2022 werden we opnieuw opgeschrikt door het overlijden van Isaac Wüst. Hij was bestuurslid/penningmeester vanaf het allereerste begin van de Bezieling en heeft met zijn onverwoestbaar optimisme altijd geloofd in het bestaansrecht van dit e-magazine. Op zijn eigen manier schraapte hij de benodigde middelen bijeen. Voor het bestuur betekent dit dat 2022 in het teken zal staan van het weer op sterkte brengen van het bestuur. Aandacht vraagt vooral de invulling van de functie van hoofdredacteur, iemand die, naast eindredacteur Theo van de Kerkhof, de rol van boegbeeld en organisator van vernieuwende activiteiten op zich kan nemen. Daarnaast zal het inrichten van de vriendenkring en het aanbod naar deze lezers de nodige aandacht en energie van het bestuur vragen.

 

Het bestuur van de Bezieling

 

Marleen Wijdeveld

Bernard Höfte

 

Overdenkingen René Grotenhuis gebundeld

December vorig jaar overleed René Grotenhuis, hoofdredacteur van de Bezieling. Zijn overdenkingen over leven en sterfelijkheid, die hij voorafgaand aan een ingrijpende operatie  schreef,  zijn nu gebundeld: Woorden op de drempel. De bundel is te bestellen bij uitgeverij Adveniat. De opbrengst komt ten goede aan de Bezieling. (Lees meer)

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

Als ‘Vriend van de Bezieling’ heb je een streepje voor. Je deelt mee in drie extra’s, exclusief voor de vrienden:

  • ontmoet je favoriete Bezielingmedewerker
  • ontvang gratis ons jaarboek
  • neem deel aan het tentoonstellingsbezoek.

Het lidmaatschap kost 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend draag je bij aan een stabiele basis voor de Bezieling en daarmee aan de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Volg de bezieling

Aanmelding nieuwsbrief

cross