Steun ons

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2022

Balans 2022
Activa 2020  2021 2022 Passiva 2020     2021   2022
Rabobank Rek. courant 1.650 3.830 9.790 Vrij vermogen -3.946 - 1.546 9.700
Rabobank Spaarrek. 2.027 0   Schulden op korte
termijn
4.540 1.546 0
          Projectgift (niet uitgegeven)   3.500  
                  Totaal 3.676 3.830 9.790                  Totaal 2.765 3.830 9.790
                 

 

Exploitatie 2022

  2020 2021 2022
Inkomsten      
bijdragen lezers 12.152 8.604 3.043
bijzondere giften   4.420  
vrienden   7.101 3.296
Sponsors (o.a. enkele grote giften) 5.000 5.977 22.620
Totaal 17.152 26.102 29.059
       
Uitgaven      
verniewing/hosting website 921 5.591 1.553
reiskosten bestuur/redactie 94 70 73
bankkosten 368 328 259
hoofdredactie 17.490 17.714 17.478
overige uitgaven(o.a. teruggave projectgift 350   3.635

 

Totaal 19.223 23.703 22.998
Reultaat -2.071 2.400 6.061

Toelichting

2022 heeft vooral in het teken gestaan van het verder opzetten van de vriendenkring en het verwerken  van deze kring in de financiële administratie na het wegvallen van onze penningmeester Isaac Wüst. Het verschil in de vriendenbijdrage 2021 met 2022 wordt verklaard doordat we pas eind 2022 herinneringen zijn gaan sturen. Eind 2022 hadden we 108 vrienden zodat we naast bijdragen van  andere lezers en sponsoren jaarlijks op ruim € 6000 aan inkomsten vanuit deze kring mogen rekenen.

In 2022 hebben we van enkele sponsoren forse giften ontvangen. Daarnaast hebben we een projectgift teruggegeven, omdat we vanwege het overlijden van René Grotenhuis en Isaac Wüst een voorgenomen project rond de inrichting van de vriendenkring niet konden realiseren.

Bestuur De Bezieling

 

 

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

Meest gelezen

Boekenladder

Van Kribbe tot Kerststal. Franciscus van Assisi en de eerst levende kerststal Adveniat, 168 blz., € 9,99 (of € 4,- vanaf 100 exemplaren)
Nikolaas Sintobin Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet KokBoekencentrum/Lannoo, 2023, 173 blz., € 20,-.
Marinus van den Berg Spreken en luisteren met je hart Ark Media, 2023, 130 blz., € 17,99.
Lammert de Hoop (red.) Reis naar de stilte Adveniat, 112 blz., € 19,95
Paus Franciscus Encycliek van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap. Adveniat, € 15,-.

Direct Doneren

cross