Steun ons

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021 

Balans 2021
Activa 2019  2020 2021 Passiva 2019 2020 2021
Rabobank Rek. courant 738 1.650 3.830 Vrij vermogen -1.875 -3.946 - 1.546
Rabobank Spaarrek. 2.027 2.027 0 Schulden op korte termijn 2.640 4.540 1.876
Projectgift (niet uitgegeven) 3.500
Totaal 2.765 3.676 3.830 Totaal 2.765 3.676 3.830
 

 

Exploitatie 2021

  2019 2020 2021
Inkomsten      
bijdragen lezers 9.379 12.152 8.604
bijzondere giften 4.420
vrienden 7.101
sponsors 7.000 5.000 5.977
Totaal 16.379 17.152 26.102
 

 

Uitgaven
vernieuwing/hosting website 636 921 5.591
reiskosten bestuur/redactie 113 94 70
bankkosten 245 368 328
hoofdredactie 16.584 17.490 17.714
overige uitgaven 15 350
Totaal 17.592 19.223 23.703
Resultaat - 1.213 -2.071 2.400

 

Toelichting

Dit jaar is de website vernieuwd. Vandaar de hogere kosten. Deze zijn deels gedekt door de vrijval eerder gegeven gelden, nu opgenomen onder de post sponsors, en door twee extra giften. Een nieuwe, hopelijk stabiele bron van inkomsten is die van de Vrienden van de Bezieling. Hiermee hebben we één hoofddoel van onze opzet bereikt: de begroting wordt hoofdzakelijk gevuld door de lezers.

We sluiten mede dankzij een nog niet uitgegeven projectgift af met een positief saldo van € 2.400,-.

 

Bestuur de Bezieling

 

 

Overdenkingen René Grotenhuis gebundeld

December vorig jaar overleed René Grotenhuis, hoofdredacteur van de Bezieling. Zijn overdenkingen over leven en sterfelijkheid, die hij voorafgaand aan een ingrijpende operatie  schreef,  zijn nu gebundeld: Woorden op de drempel. De bundel is te bestellen bij uitgeverij Adveniat. De opbrengst komt ten goede aan de Bezieling. (Lees meer)

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

Als ‘Vriend van de Bezieling’ heb je een streepje voor. Je deelt mee in drie extra’s, exclusief voor de vrienden:

  • ontmoet je favoriete Bezielingmedewerker
  • ontvang gratis ons jaarboek
  • neem deel aan het tentoonstellingsbezoek.

Het lidmaatschap kost 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend draag je bij aan een stabiele basis voor de Bezieling en daarmee aan de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Volg de bezieling

Aanmelding nieuwsbrief

Agenda & tips

cross