Steun ons

Hoofdredacteur Lucas Brinkhuis: “Christelijke waarden zijn de kern van mijn leven”

21 oktober 2020
6 minuten

Lucas Brinkhuis (21), de nieuwe hoofdredacteur van De Linker Wang, is in zijn nopjes met zijn nieuwe baan. “Ik zocht een plek waar ik mijn eigen ideeën, normen en waarden op een vrije manier kwijt kon.” Brinkhuis studeert theologie en is voor GroenLinks lid van Provinciale Staten in Overijssel.

Door Marlon Wong-Sioe en Cees Veltman

Het magazine De Linker Wang, verbonden aan GroenLinks, gaat over religie en politiek. “Dat zijn zaken die mij het meest bezighouden. Superleuk dat ik dit mag doen. Redactie en medewerkers vormen een leuke groep mensen met verschillende achtergronden, katholiek en protestants. Sommigen bezoeken een kerk, anderen doen dat niet of zijn helemaal niet gelovig. Maar allemaal hebben we interesse in politiek en religie en hoewel er zeker ook meningsverschillen zijn, delen we dezelfde grondwaarden.”

Je noemt jezelf christelijk. Wat betekent dat voor jou?

“Van huis uit ben ik rooms-katholiek. Ik ben geboren in een rooms-katholieke pastorie in Raalte en katholiek opgevoed. Ik heb me altijd thuis gevoeld in de Rooms-Katholieke Kerk en was er van jongs af aan actief - eerst in het kinderkoor en toen als misdienaar. Met m’n vriendin en broertje hebben we een jongerenkoor opgericht en in de coronatijd livestreams verzorgd. Omdat ik me sterk verbonden voel met de kerk, wil ik er meer over weten en ben ik katholieke theologie gaan studeren.

Het geloof is voor mij met name een moreel kompas. Het geeft duidelijk aan waar je als mens naar moet streven: zorg dragen voor de ander en de natuur. Het zijn dat soort waarden die mijn leven bepalen en waar ik me zowel in mijn dagelijks leven als in de politiek voor probeer in te zetten. Verder is het geloof een steun, de geloofsovertuiging zelf en ook het bidden. Het is mooi dat je via het geloof mensen ontmoet die dezelfde waarden delen. Ik ga wekelijks naar de kerk en ik probeer er in m’n dagelijks leven ook echt te zijn voor anderen. De christelijke waarden zijn de kern van mijn leven.”

Hoe weet je of het kompas werkt?

“Voor mij is het voldoende om het gevoel te hebben dat het werkt. Zo heb ik als gelovige het gevoel dat de waarden van mijn geloof mij in de goede richting sturen. Het christendom kent zeven deugden. De kern daarvan is goed omzien naar de ander. In de politiek houdt dat in: opkomen voor mensen die dat misschien zelf niet helemaal kunnen. Maar het houdt ook in dat je de natuur ziet als een waarde in zichzelf en dus als iets dat bescherming verdient. Vaak gaat dat samen. Als je klimaatverandering tegengaat, help je zowel de natuur als ook de zwakkeren in de samenleving.”

Heb je een favoriet Bijbelcitaat?

“Mijn favoriete deel van de Bijbel zijn de zaligsprekingen. Het is de kern van de Bergrede. Jezus zegt in de Bergrede in een paar zinnen waar het voor een christen op aan komt: er zijn voor armen, vreemdelingen, gevangenen, mensen die honger hebben. Simpel en duidelijk. Je kunt dat maar op één manier begrijpen.”

“De focus lag vaak op de kleine verschillen binnen het christendom”

Hoe zie jij de relatie tussen het christendom en andere religies en (seculiere) geloofsovertuigingen?

“In Nederland is die relatie volgens mij best wel goed. Zeker tussen de verschillende christelijke religies. Toen mijn woonplaats Deventer 1250 jaar bestond, hebben we een processie door de stad gehouden in samenwerking met de Russisch-Orthodoxe Kerk, de Remonstranten en de Protestantse Kerk in Nederland. We droegen een schrijn met daarin de beenderen van de heilige die de stad gesticht zou hebben. Dat is een mooi voorbeeld van de samenwerking. De wil is er altijd wel om samen dingen te doen. In principe is iedereen welkom in de kerk. Iedereen mag naar een viering komen en kan meedoen met de dingen die we doen. Ik denk ook dat het goed is om juist te focussen op de gemeenschappelijke dingen. In de geschiedenis van het christendom lag vaak de focus op de kleine verschillen. Dat vind ik jammer, want we hebben zoveel gemeen.”

Hoe ga je om met de aspecten van religies die minder rooskleurig zijn?

“Veel zwarte bladzijden in de geschiedenis van de religie zijn te wijten aan machthebbers binnen de religies, die vaak recht tegenover de waarden van hun religies stonden. Je moet je afvragen wat de werkelijke waarden zijn waar jouw religie voor staat. Stukken uit de Bijbel waarin wordt opgeroepen tot geweld, moet je niet letterlijk nemen.”

Hoe zie je de relatie tussen religie en spiritualiteit?

“Religie slaat vaak op het instituut. Spiritualiteit gaat meer over hoe je bezig bent met je geloof: bidden, zingen, dat soort bezigheden. Ik denk dat spiritualiteit ook zonder religie kan bestaan. Zelf voel ik mij het meest prettig bij een spiritualiteit die aansluit bij mijn rooms-katholieke achtergrond.”

Wat vind je van Laudato Si’, de klimaat-encycliek van paus Franciscus, waarover je je bachelor scriptie hebt geschreven?

“Laudato Si’ is oud-Italiaans voor ‘geprezen zijt gij’ en verwijst naar een lied van Franciscus van Assisi, waarin hij de natuur in alle facetten bezingt. Het gaat over de zon en de maan, de planten, de dieren, over leven en dood. De paus verbindt in deze encycliek sociale problematiek met het klimaatvraagstuk. Hij zegt dat een nieuwe universele solidariteit nodig is en stelt voor een achtste christelijke deugd toe te voegen: zorg voor de schepping. Je kunt de sociale problematiek en het klimaatvraagstuk inderdaad niet van elkaar los zien. Mensen rond de evenaar hebben veel meer last van klimaatveranderingen dan wij in het Westen. Denk bijvoorbeeld aan eilanden die in het water verdwijnen.

Laudato Si’ kan ik iedereen aanraden te lezen omdat er concreet in staat wat iedereen kan doen in het dagelijks leven om zowel beter te zijn voor andere mensen als voor de aarde. Ik raad het vooral politici aan omdat er heel duidelijk in staat wat er in de wereld moet veranderen en hoe het eerlijker kan.”

Hoe sta je tegenover de beweging Extinction Rebellion, van voornamelijk jongeren met een wereldwijde aanhang?

“Ik vind dat een hoopvolle beweging. Deze jongeren vinden dat er nu echt wat moet gebeuren aan klimaatverandering. Sinds de klimaatconferentie in Parijs is een omslag merkbaar in het denken over klimaatverandering, maar het is nog lang niet genoeg, het moet nog een stuk sneller. Ze voeren op een vreedzame manier actie. Ik ben zelf niet zo’n actievoerder. Ik ben meer van het omzetten van acties in politieke boodschappen en uiteindelijk leidt dat ook tot concrete acties. Ik heb wel meegelopen met de klimaatmars.”

Wat vind je van Black Lives Matter?

“Ik heb meegedaan aan een demonstratie in Deventer. Je ziet dat racisme nog een wereldwijd probleem is. Onbewust racisme, maar ook institutioneel racisme, zoals bij de Belastingdienst bleek.”

“De mens is van nature goed en vrede is de standaard”

Hoe zie je de relatie tussen geloof en gezondheid nu we in de ban zijn van Covid-19?

“Ik denk dat geloof in geval van ziekte steun kan bieden. Dat bidden tot God kan helpen en ook troost kan bieden als je op sterven ligt. Verder is het bestrijden van ziekte voornamelijk een taak van de wetenschap. God heeft ons de intelligentie en kunde gegeven om ziekten tegen te gaan.”

Hoe sta je tegenover meditatie en gebed?

“Dat zijn manieren om heel dicht bij je geloof te komen. Om je meer bewust te zijn van wat je gelooft en om contact te hebben met Jezus, met God. Het is ook een manier om je gedachten op een rij te zetten, goed te begrijpen waar je mee bezig bent en wat je doelen zijn. Het kan van grote waarde zijn voor iedereen.”

Geloof je in de mogelijkheid van wereldvrede?

“Ja daar geloof ik absoluut in. Ik denk dat ieder mens van nature goed is en dat vrede eigenlijk standaard is. We moeten er wel hard voor werken. Het is belangrijk dat je open staat voor andere mensen en niet oordeelt voordat je mensen echt kent. Als je zelf een vluchteling kent, ga je anders over vluchtelingen denken.”

Heb je grote voorbeelden?

“De paus die laat zien wat de waarde van de Katholieke Kerk kan zijn in de hedendaagse samenleving. En het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez, het jongste vrouwelijke congreslid ooit. Ze noemt zich een democratisch socialist en bepleit een Green New Deal, medische zorg voor iedereen en gratis hoger onderwijs. Zij inspireert omdat ze een voorbeeld is van een zuivere politicus die duidelijk uitlegt waarom ze beslissingen neemt. Ze geeft fouten toe en is toegankelijk voor kiezers. Ze laat zien dat politiek voor iedereen is.”

 

Cees Veltman

Lees meer

Cees Veltman (1948, Haarlem), was werkzaam bij het Noordhollands Dagblad, weekblad Hervormd Nederland en Volzin. Sinds 2017 medewerker van de Bezieling voor actuele interviews en de boekenrubriek Mijn boek. Hij ziet de unieke mogelijkheden van alle levensbeschouwingen en religies voor persoonlijke ontwikkeling tot volledig menszijn en voor de opbouw van een vrije, rechtvaardige en barmhartige (wereld)samenleving. Een non-raciale samenleving gebaseerd op gelijke kansen voor iedereen en op gelijke behandeling van iedereen. Motto: in dit leven, dat een komedie is, heeft iedereen een beter ik.

Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Verder lezen

Meer van 

Het water komt

Het water komt
Het water komt weer
De tanks komen
De tanks komen weer
De bommen vallen al
Steden worden vernietigd
Mensen in massagraven
Het wordt warmer
De asielzoekers komen
Er hangt dreiging in de lucht
De vacantie vluchten nemen toe
Binnenvaartschippers stoten te veel gassen uit
“God wil niet dat je liegt”
“’Ik ben streng voor mezelf en voor jou”’
Ik hoor het achter me in de bus.
Ik bid voor Oekraine
Voor al die mensen voor wie het water komt.
Al weet ik niet of het helpt.

Marinus van den Berg

(Meer Gedichten & Gebeden)

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

De vriendenkring is in het leven geroepen om de basis van de Bezieling te verstevigen. De vrienden dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling en financiële stabiliteit van het platform.

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend maak je de Bezieling mee mogelijk en daarmee de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

cross