Steun ons

Hoe betekenisvol is stilstaan bij lijden?

9 april 2018
4 minuten

Al jaren gaat Erik Borgman voor in het bidden van de kruisweg op Goede Vrijdag. Voor zijn boekje met teksten en afbeelding van die Kruisweg bestond plotseling de nodige belangstelling en het leidde zelfs tot debat. Hier gaat Borgman in op de kritiek van de Trouw-columnisten Sylvain Ephimenco en Bert Keizer.

Door Erik Borgman

Ik doe het al jaren. Met Goede Vrijdag ga ik ’s middags om drie uur, samen met nog iemand uit mijn parochie, voor in het bidden van de kruisweg. De teksten van de overwegingen en de gebeden schreef ik zelf. Elk jaar verandert er wel een kleinigheidje, maar de grote lijn blijft hetzelfde. De tekst probeert over te brengen dat God zich in de Gezalfde Jezus verbonden heeft met het lijden van de wereld en het lijden van ieder concrete mens.

Boekje en krant

Er komen mensen, maar druk is het nooit. Midden op de dag een kerk binnen gaan om langs een verzameling afbeeldingen te lopen die je niet eens goed kunt zien, ligt ook niet voor de hand. Maar met degenen die er zijn, lopen we en staan we stil, een klein uurtje. Sommigen zijn niet zo goed meer ter been en zitten zo in de kerkbanken, dat zij met zo min mogelijk verplaatsingen toch deel van het optochtje vormen.

"Mogen we er een boekje van maken?", vroegen de mensen van uitgeverij Adveniat toen zij de teksten van de kruisweg onder ogen kregen. Ik herzag de teksten nog een keer, de redacteur zocht samen met mij geschikte afbeeldingen van kruiswegstaties – van middeleeuws tot hedendaags, van emotioneel tot ingetogen, van subtiel tot scherp. Het resultaat was heel mooi, wat – zoals iemand opmerkte – iets tegenstrijdigs heeft: een mooi boekje over lijden. Theo van de Kerkhof besprak het op deze website.

Maar omdat een uitgever er iets in had gezien, zag de krant er ook iets in. Met Stijn Fens van Trouw had ik een interview waarin ik probeerde duidelijk te maken waarom het goed is stil te staan bij het lijden. Dat het Gods grootsheid is dat Hij stil staat bij het lijden en dat het zinvol is daarbij stil te staan. Het stond op Goede Vrijdag in de krant, met de afbeeldingen van de kruisweg. Wie Trouw leest weet dat Stijn zich af en toe een beetje eenzaam voelt, als katholiek. Ik zit daar zelf minder mee. Toen Stijn mij vroeg wat ik ervan vond dat het stilstaan bij Jezus’ lijden steeds minder populair leek te worden, zei ik dat we dan iets gingen missen. Ontkennen van het lijden doodt de hoop.

Weerbarstige eigenheid

Als je je niet aanpast aan wat mensen denken te begrijpen – dat is en blijft mijn bezwaar tegen The Passion – en je houdt het geloof niet achter de voordeur, lokt het klaarblijkelijk reacties uit. Reacties waarvan je van alles kunt zeggen, behalve dat het getuigt van irrelevantie van dat geloof. 

Trouw-columnist Sylvain Ephimenco probeerde de dag erna in reactie op mij uit te leggen dat echt niemand iets was opgeschoten met die kruisdood van Jezus. In plaats van zich over te geven aan wat Hij beschouwde als de wil van God zijn Vader, had bij beter kunnen vluchten. Dan had Hij allerlei betekenisvolle dingen kunnen doen. Nog afgezien van de vraag of vluchten werkelijke een optie was geweest en of zijn overgave hetzelfde was als voor de dood kiezen – niet dus – telt voor Ephimenco het feit dat in de loop van de geschiedenis ontelbare mensen, die niets anders meer hadden dan hun godvergeten lijden, zich door het lijden van Jezus verlost wisten uit hun godsverlatenheid, niet als betekenisvol. Ik had zelf de weerbarstige eigenheid van het christendom niet beter kunnen uitleggen. De moderne cultuur ziet menselijke waardigheid voor zover mensen uit het lijden worden verlost. Het christendom ziet deze waardigheid ook nog in het lijden.

Betekenis van verbondenheid

De volgende vrijdag reageerde ook Trouw-columnist Bert Keizer. Hij verweet mij dat ik de betekenis van de aandacht voor Jezus’ lijden niet had weten op te helderen. Ik weet niet zo goed wat ‘ophelderen’ in dit verband zou kunnen betekenen, maar inderdaad, ik kan de betekenis van verbondenheid niet uitleggen op een manier die verklaart hoe en waarom het werkt.

Zoals ik ook de betekenis van verraad niet uit kan leggen. Wat was er nu eigenlijk mis met Petrus die zichzelf probeerde te redden door afstand te nemen van Jezus: ik ken die man niet!? Toch zijn zijn bittere tranen toen hij zich realiseerde wat hij gedaan had voor vrijwel iedereen invoelbaar: uit angst zelf vermoord te worden, had hij zich aan de kant van de moordenaars geschaard. Precies dat is wat Jezus niet doet: Hij blijft bij degenen die zich niet in veiligheid kunnen brengen en kiest niet de kant van degenen die dat, vaak ten koste van hen, wel doen.

Het gaat er niet om dat wij het inzicht dat dit troost verklaren. Het inzicht dat dit troost, is wat mij betreft de verklaring. Het verklaart bijvoorbeeld wat het goed maakt aandacht te hebben voor het lijden. In veel van zijn columns laat verpleeghuisarts Bert Keizer het licht vallen op dit lijden, op de onontkoombaarheid ervan, op het feit dat goedkope troost geen troost is maar neerkomt op het niet willen zien van dat wat troost nodig maakt. Het vreemde is echter dat mijn aan het voorbeeld van Jezus ontleende aansporing aandacht voor het lijden te hebben, Keizer ertoe verleidde te zeggen dat aandacht voor lijden nergens voor nodig is en geen zin heeft. Omdat de dood toch het laatste woord heeft. Of, met Keizers quasi-luchthartig cynisme: "aan het eind van de rit wordt je onherroepelijk ondergespit."

Onherroepelijk

Het venijn zit in het ‘onherroepelijk’. Precies daar gaat het Paasverhaal tegenin: de dood heeft niet het laatste woord en is dus niet onherroepelijk.

Aan het slot van mijn kruiswegboekje schrijf ik dat het gedenken van het lijden de hoop is op de opstanding. Wie zich werkelijk inlaat met lijden, weet dat het niet goed is, verlangt ernaar dat het ongedaan gemaakt wordt. Keizer formuleert het negatief: als deze hoop vergeefs is, heeft het gedenken van het lijden geen zin.

Ik ben er zeker van dat het gedenken van lijden en dood betekenis heeft. Daarom is het voor mij logisch mij  te laten gezeggen in wat zich in dat gedenken in de vorm van hoop aankondigt: de overwinning ervan. – Alsnog: een zalig Pasen.

Erik Borgman

Lees meer

Erik Borgman (1957, Amsterdam) is hoogleraar publieke theologie. Erik is rooms-katholiek en sinds 1999 geprofest lekendominicaan. Hij is gehuwd, vader van twee dochters en grootvader van twee kleinzoons. Hij is adviseur en columnist van de Bezieling. Enkele publicaties: … want de plaats waarop je staat is heilige grond (2008); Overlopen naar de barbaren (2011), Waar blijft de kerk (2015); Leven van wat komt (2017); Zielen winnen (2017); Alle dingen nieuw (2020) en De school als bouwplaats (2021). Zijn motto: “Ik probeer te leven vanuit het geloof dat waar we ook zijn, ons leven met Christus verborgen is in God (vgl. Kolossenzen. 3,3).”

Reacties

  1. Erg mooi wat je zegt, Erik. Ik las vandaag Psalm 56, waarin de psalmbidder in vers 9, overmand door wanhoop, ontdekt dat God zijn tranen opvangt in een wijnzak. God laat geen traan van hem verloren gaan! Dat brengt de keer in de psalm, de wanhoop wijkt en er ontstaat een nieuwe ruimte om te leven. Hoe belangrijk is het stil te staan bij het lijden van een ander, ook als er ogenschijnlijk helemaal geen nieuwe ruimte ontstaat.

  2. Beste Erik,

    Je boekje over de Kruisweg vind ik heel mooi en ook bruikbaar; eenvoudig en diepzinnig. Van veel mensen hoor ik hoe het hen inspireert en troost. De troost is dan, zoals Marc van der Post het hierboven beschrijft: Iemand heeft er weet van en is erbij. Bij God doet mijn verdriet ertoe. Het doet ertoe: dat is ook de troost die de ene mens de ander kan geven.
    Ik ben ook blij met je antwoord op de 'verlichte' commentaren van de beide Trouwcolumnisten Ephimenco en Keizer. Ik ben een paar keer met Bert Keizer in email-gesprek geweest, maar we bereikten elkaar helemaal niet. De gedachte dat er iets boven onze ratio kan bestaan is voor hem onbespreekbaar. Maar jij formuleert helderder dan ik het kan, dus ik hoop dat jouw antwoord hen onder ogen komt.
    Veel inspiratie en een hartelijke groet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Verder lezen

Meer van 

Eerste week Advent 2022

Treurt

Treurt met de hemelen
Treur  alle mensen van goede wil
Treur en blaas op de midwinterhoorn

Treur om wie neerschieten zonder aanzien
Treur om wie kinderen, moeders, hoogbejaarden neerknallen
Treur om wie alle oorlogsrechten verpletteren
Treur om wie flats en scholen en ziekenhuizen niet ontzien
Treur om wie dorpen en steden verwoesten
Treur om alle verlies van menselijkheid

Treur  en blaas met heel je ademkracht omdat je de hoop niet opgeeft
Treur omdat je in vrede blijft geloven
Treur uit liefde voor alle kwetsbare onschuldige mensen
Treur zonder voorkeur
God houdt van iedere  mens die licht en liefde wil zijn

Treurt nu zoveel mensen op de vlucht moeten
Treurt om wie veilige herbergen in brand steken
Treurt zolang er getreurd moet worden
Zalig de treurenden die het goede voor ogen houden
Zalig de treurenden die gericht zijn op de Algoede


Marinus van den Berg
EERSTE ZONDAG VAN ADVENT
27 november 2022

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

De vriendenkring is in het leven geroepen om de basis van de Bezieling te verstevigen. De vrienden dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling en financiële stabiliteit van het platform.

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend maak je de Bezieling mee mogelijk en daarmee de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Volg de bezieling

Aanmelding nieuwsbrief

cross