Steun ons

Het geheim van het leven: dragen waardoor je gedragen wordt

11 mei 2014
4 minuten

Waar gaat het om in het leven? Dat kun je op allerlei manieren uitdrukken. Religies drukken dat uit door verhalen te vertellen en door te wijzen op voorbeeldfiguren. “Wil je weten wat een goede levenshouding is, kijk dan naar Sint Jozef”, zegt bijvoorbeeld paus Franciscus. In die aandacht voor Jozef zit ook een accentverschuiving in de opstelling van de kerk zelf. "Durft de kerk het idee op te offeren dat zij Gods toekomst als bezit in handen heeft?"

Door Erik Borgman

Het blijft een beetje aan het zicht onttrokken, maar er vindt een ingrijpende accentverschuiving plaats binnen de rooms-katholieke kerk. Paus Franciscus werd geïntroniseerd op 19 maart 2013, de feestdag van Sint Jozef. Sindsdien stelt de paus deze heilige ten voorbeeld aan de kerk en aan individuele gelovigen. Dat heeft meer betekenis dat je op het eerste gezicht zou zeggen. Op 1 mei van dit jaar trad de nieuwe aartsbisschop van Liverpool, de dominicaan Malcom McMahon, in het pauselijk voetspoor. McMahon koos voor zijn inauguratie, de feestdag van ‘Sint Jozef de arbeider’, omdat Jozef duidelijk maakt, zo zei hij, op welke manier mensen deel zijn van Gods geschiedenis.

Franciscus sluit met zijn bijzondere devotie voor Jozef aan bij zijn inmiddels heiligverklaarde voor-voor-voor-voor-voorganger, paus Johannes XXIII. Deze riep op 19 maart 1961 Jozef uit tot de patroon van het Tweede Vaticaans Concilie dat anderhalf jaar later voor het eerst bij elkaar zou komen en waarvoor de voorbereidingen in volle gang waren. Tijdens die voorbereiding, zo schrijft Johannes in zijn apostolische brief ‘Le voci che da tutti’:

ziet, daar komt ons tegemoet, als de verschijning van de nieuwe lente, … de zachtmoedige en beminnelijke figuur van de Heilige Jozef, de verheven bruidegom van Maria; beheerst en bescheiden maar des te edeler en liefelijker.

Bij het begin van zijn pontificaat had Johannes XXIII gezegd dat het uiteindelijke geheim van alles is jezelf ‘door de Heer te laten dragen en de Heer te dragen’.

Taak van de kerk

Je door God en zijn Gezalfde hoog laten houden en zelf God en zijn Gezalfde hooghouden: dat is de taak van de kerk en al haar leden. En de goede vervulling van deze opdracht herkent zij volgens Johannes XXIII en Franciscus op een bijzondere manier in Jozef.

Onder de pontificaten van Johannes Paulus II en van Benedictus XVI lag de nadruk veel meer op Maria. Hoewel dat volgens mij niet noodzakelijk is – mijn beeld van Maria is heel anders – betekende dit feitelijk dat de kerk, zich spiegelend in haar, zich vooral profileerde als een in zichzelf heilige ruimte. Zoals de heilige Geest Maria vruchtbaar maakte, zo maakt deze Geest de kerk vruchtbaar. Het is vervolgens de taak van de kerk om haar goddelijke vrucht aan de wereld uit te delen.

Jozef staat in deze beeldvorming aan de kant van de wereld. Hij ontvangt op mysterieuze wijze Gods aanwezigheid in het kind waarvan hij niet de vader is, niet de oorsprong of oorzaak. Hij krijgt dit kind van buiten. En van dit kind wordt hem verkondigd dat het het licht is voor alle volkeren en de glorie van Gods volk Israël (Lucas 2, 32).

Anders dan Maria tijdens haar zwangerschap, draagt hij het niet in zichzelf, maar hij draagt er wel verantwoordelijkheid voor. Het is zijn taak het kind te dragen, het naar vermogen te beschermen en hoog te houden. Hij moet ermee vluchten, bijvoorbeeld, om het te redden van de dood die koning Herodus het kind wil aandoen (Matteüs 2,13-15). Een kind dat op hoe tegendraadse wijze ook koning is, is in al zijn kwetsbaarheid bedreigend voor degenen die koning willen zijn en blijven.

Macht uit handen

Maar dit bedreigt tevens de macht en het aanzien van Jozef. Wat er verder ook nog over de maagdelijke geboorte kan worden gezegd, het berooft Jozef in ieder geval van het symbool van zijn mannelijkheid bij uitstek: zijn vruchtbaarheid. Hij schept geen toekomst door nageslacht te verwekken, hij krijgt toekomst door van Godswege nageslacht te ontvangen en zich daarvan in dienst te stellen, kome wat komt.

Dit verhaal begint bijbels gesproken met Abraham, die in zijn ouderdom op wonderbaarlijke wijze uiteindelijk het kind krijgt dat de verbinding is met de hem beloofde toekomst: “Ik zal uw nakomelingen talrijk maken als de sterren aan de hemel” (Genesis 26,4).

Misschien is het nu de tijd dat de kerk, in de lijn van Abraham, het idee dat zij Gods toekomst als bezit in handen heeft, opoffert. Dan pas kan zij de toekomst met God echt als waarachtige, genadige gave ontvangen. Abraham kreeg, toen hij bereid was Isaac uit handen te geven, zijn kind terug als vrij mens dat in zijn vrijheid door de engel van God beschermd wordt: “Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets” (Genesis 22,12).

Misschien is dit wat Jozef de rooms-katholieke kerk aan het leren is: “Ziet, daar komt ons tegemoet, als de verschijning van de nieuwe lente, … de zachtmoedige en beminnelijke figuur van de Heilige Jozef.”

De volledige hemel

Dragen waardoor je gedragen wordt: de paradox die Jozef de rooms-katholieke kerk aan het leren is, is op een heel andere manier geformuleerd door de Joodse Etty Hillesum (1914-1943); in januari werd haar honderdste geboortedag herdacht. Wat zij schreef heeft, sinds de integrale publicatie van haar geschriften in de jaren tachtig, een enorme weerklank gevonden. Het gaat er om, zegt ze, ervoor te zorgen ‘dat ondanks alles toch God bij ons in veilige handen is’.

Etty Hillesum is hiermee niet uit op een spiritualiteit van de maakbaarheid. Dat zou helemaal niet kunnen, want haar leven was de maakbaarheid voorbij. Het ging er nu juist om ontvankelijkheid met zich mee te dragen. Terwijl de voorbereiding van de deportatie van de Nederlandse Joden in volle gang was en hun wereld steeds meer werd ingeperkt, noteert zij: ‘… overal bordjes, die wegen de vrije natuur in voor Joden versperd hielden. Maar boven dat éne stuk weg dat ons blijft, is ook de volledige hemel.’ Is dit niet wat wij te leren hebben?

Erik Borgman

Lees meer

Erik Borgman (1957, Amsterdam) is hoogleraar publieke theologie. Erik is rooms-katholiek en sinds 1999 geprofest lekendominicaan. Hij is gehuwd, vader van twee dochters en grootvader van twee kleinzoons. Hij is adviseur en columnist van de Bezieling. Enkele publicaties: … want de plaats waarop je staat is heilige grond (2008); Overlopen naar de barbaren (2011), Waar blijft de kerk (2015); Leven van wat komt (2017); Zielen winnen (2017); Alle dingen nieuw (2020) en De school als bouwplaats (2021). Zijn motto: “Ik probeer te leven vanuit het geloof dat waar we ook zijn, ons leven met Christus verborgen is in God (vgl. Kolossenzen. 3,3).”

Reacties

  1. Ik lees bij Jozef Ratzinger De kern van ons geloof: p. 227: Het feit dat Jezus de zoon van God is, berust volgens het geloof dre Kekr niet hierop dat Jezus geen menselijke vader had; de leer van Jezus'godheid zou niet worden aangetast, indien Jezus was voortgekomen uit een normaal menselijk huwelijk etc.
    Dus waarom dan toch zo nadrukkelijk gezegd : Jozef was niet de vader van Jezus; zijn vruchtbaarheid was hem ontnomen? Is dat niet de Bijbel toch als een biologie boek zien?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Verder lezen

Meer van 

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

De vriendenkring is in het leven geroepen om de basis van de Bezieling te verstevigen. De vrienden dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling en financiële stabiliteit van het platform.

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend maak je de Bezieling mee mogelijk en daarmee de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

Boekenladder

Paus Franciscus Encycliek van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap. Adveniat, € 15,-.
Elisabeth Bax Domon, 248 blz., € 24,90
Pete Greig KokBoekencentrum, 284 blz., € 19.99.
Herman De Dijn Halewijn, 248 blz., € 22,50.
Tomáš Halík, KokBoekencentrum, 320 blz., € 27,99.
cross