Met identiteit is iets vreemds aan de hand, betoogt Erik Borgman. Je denkt snel: het vreemde doet het eigene verwateren. Maar dat is niet zo. Wezenlijk aan onze westerse identiteit is nu juist haar openheid. Interessant is dat theoloog Borgman deze overtuiging terugzag in de Abel Herzberglezing (18 september) van seculier schrijver Arnon Grunberg. “Wat onze cultuur ten diepste waardevol maakt, is haar vermogen tot gastvrijheid.” Borgman legt een verband met een fundamenteel menselijk gegeven, dat vooraf gaat aan iedere culturele bepaling: gebrekkigheid en zwakte. Wij zijn wezenlijk aangewezen op anderen.