In opdracht van Mariënburg - een vereniging van kritische katholieken - bracht Theo van de Kerkhof zeven 'vrije-opstelling-kerken' in beeld: lokale gemeenschappen van katholieke origine die zich losmaakten van het gezag van de bisschoppen. In een slotbeschouwing trekt hij conclusies en geeft hij commentaar. "De verzelfstandiging wordt als een vorm van vrijheid en zelfbewustzijn ervaren die trouw aan de traditie niet in de weg staat."