Steun ons

'Fratelli Tutti': basis voor nieuwe wereldorde - Encycliek

24 oktober 2020
3 minuten

Met zijn recente encycliek Fratelli Tutti heeft paus Franciscus een belangrijke bouwsteen toegevoegd in de ontwikkeling van het katholiek sociaal denken. Communicatie en dialoog dienen de grondslag te zijn voor iedere vorm van samenleven. Vanuit die optiek staat de paus ook zeer kritisch tegenover het (katholieke) idee van een rechtvaardige oorlog.

Door René Grotenhuis

Op 4 oktober, het feest van Sint Franciscus, presenteerde zijn pauselijke naamgenoot een nieuwe encycliek. Deze begint met de woorden waarmee Franciscus zich in zijn geschriften tot zijn ordegenoten richtte: Fratelli Tutti.

Broeder- en zusterschap is de basis van de samenleving. De fundamentele gelijkheid van ieder mens voor God is het steeds terugkerende refrein van de encycliek. Dat is niet alleen een mooi theologisch uitgangspunt, het is wat paus Franciscus betreft ook de basis voor de praktijk van het samenleven. De paus laat zich niet van de wijs brengen: de grote uitdagingen van onze tijd vragen om een geest van broederschap en zusterschap. Alleen langs die weg is een richting te vinden die aan iedereen recht doet. Dat geldt net zo goed voor de coronaepidemie als voor het vraagstuk van vluchtelingen en migranten. Het geldt voor het alsmaar intenser wordende debat over identiteit en diversiteit, het is de basis voor een rechtvaardige economie.

Open oog en oor

Franciscus roept op tot communicatie en dialoog in de rotsvaste overtuiging dat het delen van onze uiteenlopende werkelijkheid ons een open oog en oor biedt voor de rijkdom van de schepping. De ander is geen bedreiging voor wie ik zelf ben, hij maakt mijn blikveld ruimer en laat mij zo meedelen in die rijkdom.

Die universele broeder- en zusterschap vraagt om een wereldautoriteit die met gezag zorgt voor vrede en rechtvaardigheid. Hij roept op tot een hervorming van de Verenigde Naties die recht doet aan de diversiteit en aan de waardigheid van iedereen, ook van de kleine landen die in het grote geopolitieke geweld niet meetellen.

Caritas

Deze nieuwe wereldorde die Franciscus voor ogen staat, is opgebouwd op een politieke visie in de lijn van het broeder- en  zusterschap. Politiek is ook een dienstbetoon uit liefde voor mensen en de menselijke gemeenschap. Politiek is wat de paus betreft ten volle caritas. Daarmee zet hij een belangrijk politiek concept neer. Politiek als caritas staat tegenover een politiek die met steeds meer cynisme tegemoet wordt getreden. Voor velen is politiek niet meer dan een spel om de macht waarvan je weet dat het niet deugt en waarvan mensen eigenlijk bij voorbaat al accepteren dat het unfair wordt gespeeld en slechts gericht is op eigen- of groepsbelang. Wat de paus betreft hoeven we ons niet neer te leggen bij die politieke cultuur.

Rechtvaardige oorlog

Paus Franciscus houdt in deze encycliek een pleidooi voor een politiek die misschien wel als belangrijkste taak heeft de dialoog tussen mensen mogelijk en productief te maken zodat verschillen in cultuur, religie en politieke ideologie overbrugd kunnen worden.

De nadruk die hij legt op dialoog en communicatie brengt hem er ook toe om zeer kritisch te zijn over het idee van een rechtvaardige oorlog. Sinds de middeleeuwen is in de katholieke theorie de gedachte ontstaan dat in heel bijzondere gevallen een oorlog gerechtvaardigd kan zijn. Deze paus stelt zich uitdrukkelijk de vraag of de positieve uitkomsten wel opwegen tegen de vernietiging en de dood van elke oorlog en of alle mogelijkheden van dialoog en communicatie van de moderne tijd niet altijd de kans bieden om een conflict vreedzaam op te lossen.

Ik zou het van belang vinden om de aanzet van deze paus tot een kritische reflectie op het idee van de rechtvaardige oorlog theologisch op te pakken. De hoeveelheid gewapende conflicten en het gemak waarmee wapens worden ingezet voor het eigen gelijk, rechtvaardigen een krachtig en helder antwoord van het katholiek sociaal denken.

Belangrijke bouwsteen

Met de encycliek heeft Franciscus veel van wat hij de afgelopen jaren heeft gezegd en geschreven bij elkaar gebracht onder het samenvattend thema van de broederschap/zusterschap. Dat maakt deze encycliek minder verrassend en minder verfrissend dan Laudato Sí. Het blijft een belangrijke bouwsteen in het ontwikkelen van het katholiek sociaal denken en als bijdrage tot een ander denken over politiek.

René Grotenhuis

Lees meer

René Grotenhuis (1951-2021) studeerde theologie en was zes jaar werkzaam als pastoraal werker in de wijk Ondiep (Utrecht). Daarna werkte hij o.a. als directeur in de thuiszorg, voor Pharos, kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheidszorg en (tot 2013) als algemeen directeur van Cordaid. Hij was vicevoorzitter van VKMO (Vereniging van Katholieke Maatschappelijke Organisaties). Hij schreef ‘Van Macht ontdaan” (2015) en ‘Zout’ (2020) over de betekenis van de christelijke traditie in onze tijd. Tot aan zijn overlijden, 8 december 2021, was René columnist, voorzitter van het bestuur en hoofdredacteur van de Bezieling.

Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Verder lezen

Meer van 

Het water komt

Het water komt
Het water komt weer
De tanks komen
De tanks komen weer
De bommen vallen al
Steden worden vernietigd
Mensen in massagraven
Het wordt warmer
De asielzoekers komen
Er hangt dreiging in de lucht
De vacantie vluchten nemen toe
Binnenvaartschippers stoten te veel gassen uit
“God wil niet dat je liegt”
“’Ik ben streng voor mezelf en voor jou”’
Ik hoor het achter me in de bus.
Ik bid voor Oekraine
Voor al die mensen voor wie het water komt.
Al weet ik niet of het helpt.

Marinus van den Berg

(Meer Gedichten & Gebeden)

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

De vriendenkring is in het leven geroepen om de basis van de Bezieling te verstevigen. De vrienden dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling en financiële stabiliteit van het platform.

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend maak je de Bezieling mee mogelijk en daarmee de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

cross