Stel Jezus had in onze tijd geleefd. En je zou alle vertrouwen in hem gesteld hebben, je diepste verlangen naar bevrijd leven. Wat een deceptie, wat een leegte nu hij er niet meer is. Precies bij die leegte begint het Paasfeest, zegt Marga Haas. Het besef breekt door dat je ruimer kunt zien dan je gemis. "We leren langzamerhand niet meer te zoeken naar Hem, maar naar hoe Hij zich laat ontmoeten. We leren langzamerhand ontdekken dat Hij dan wel niet lichamelijk onder ons aanwezig is, maar dat dat niet betekent dat zijn kracht niet gevoeld kan worden."