Een prediker denkt na over zijn kerstoverweging. Wat werd er van hem verwacht? Wat was de goede toon? Iemand zei: “Vertel een verhaal.”