Steun ons

Een pleidooi voor vertrouwen

5 juli 2023
4 minuten

In het boek ‘Waag te sterven, christendom, en geloof in je opstanding’ houdt auteur en oud-docent levensbeschouwing Dirk van de Glind een pleidooi voor vertrouwen in onze menselijkheid die voor hem niet los te denken valt van het "Goddelijk Geheim van Liefde". Zijn boek is een oproep aan het christendom. 

Door Dirk van de Glind

Ik maak mij zorgen over de kerk, maar meer nog over de aarde. De ondergang van onze planeet is volgens mij alleen te voorkomen wanneer we leren respectvol samen te leven. Met oprechte aandacht voor elkaars belangen en intense zorg voor de aarde. Die zijn alleen maar mogelijk wanneer we als individuen onze menselijkheid ontwikkelen; en dat gaat alleen met vertrouwen in de mens en haar mogelijkheden. Maar juist daaraan heeft het in eeuwen van christelijk geloven vaak ontbroken. Vertrouwen op een God die het dan wel in orde zal maken, is nu een levensgevaarlijke valse gerustheid waar we vanaf moeten.

Uiteraard is mijn kijk op geloven gekleurd door mijn achtergrond en ervaringen. Nog regelmatig maak ik kerkdiensten mee, maar ik voel me er niet altijd meer op mijn plaats. Daarbij overvalt me soms weemoed over een rijk, maar voorbij verleden. Ik zou terug willen naar de tijd dat ik nog met mijn ouders, broers en zussen in de kerkbank zat en God zelf nog via Zijn Woord en Zijn predikant tot ons sprak. Die weemoed is er ook wanneer ik in Frankrijk een oude dorpskerk binnenloop, waar ‘de wolk van gebeden’ weliswaar nog hangt, maar waar de geur van vochtige kalk en het stoffige, sterk verouderde interieur erop wijst dat ook daar tijden voorbij zijn die niet meer zullen terugkeren.

Ik ben geen criticus die van buitenaf zijn giftige pijlen op gelovigen richt. Tijdens mijn schrijverijen heb ik meerdere keren het gevoel gehad dat mijn oude, overleden moeder naast me stond en me vroeg: "Jongen, moet dat nou?" En haar vraag hoor ik echoën als ik in de kerk sympathieke en lieve mensen zie die zich met hart en ziel inzetten voor hun kerk. Ik ervaar diep de pijn van wat zijn tijd gehad heeft en sterven moet, en ik sterf daar zelf aan mee. Maar niet zonder geloof in opstanding en nieuw leven. Ik roep het christendom dan ook niet op het allemaal maar op te geven. Ik roep het op ondubbelzinnig terug te komen op een aantal fundamenteel verkeerde afslagen die het in het verleden genomen heeft en tot een verrassende nieuwe bloei te komen:

Oproep aan het christendom

Christendom, verwelkom met vertrouwen wat nieuw en nu misschien nog ongedacht is.
Dan hoef je niet langer vast te houden aan wat zijn tijd gehad heeft en echt niet meer kan.

Verwelkom met vertrouwen dichters en kunstenaars die in het tastend zoeken naar woorden, klanken en beelden ruimte laten voor het stille spreken van het Goddelijk Geheim.
Dan hoef je niet langer over God en het goddelijke te spreken alsof dat in sluitende formuleringen en absolute zekerheden mogelijk is.

Verwelkom met vertrouwen je zusters en broeders uit andere godsdiensten en culturen.
Dan hoef je niet langer te doen alsof het christelijke geloof het enige juiste is.

Verwelkom met vertrouwen de grote rijkdom en eeuwige wijsheid in vele geschriften en liederen van zoekers naar licht en leven, wereldwijd.
Dan hoef je niet langer te doen alsof de Bijbel het enige waarachtige Woord van God is.

Verwelkom met vertrouwen het Goddelijk Geheim dat iedere mens en al het leven doorademt en bezielt – ieder ogenblik.
Dan hoef je niet langer te doen alsof de heilige God ver boven de zondige, aardse mens verheven is.

Verwelkom met vertrouwen broeder Jezus die ons aanspoort in onze kracht te gaan staan: te horen, zien en gaan waar dat onmogelijk lijkt, te leven zelfs aan de dood voorbij.
Dan hoef je hem niet langer te prediken als de verlosser die de mens steeds weer zijn vermeende boosaardigheid aanwrijft.

Verwelkom met vertrouwen het offer van Jezus als een ultieme daad van liefde én als een oproep tot waarachtige menselijkheid aan ieder van ons.
Dan hoef je zijn overgave niet langer te duiden in een juridisch kader van een strenge en straffende god.

Verwelkom met vertrouwen de mens en haar mogelijkheden en moedig iedereen aan het kostbare geschenk van Liefde in zichzelf te herkennen en waar te maken.
Dan hoef je niet langer gevoelens van schuld, schaamte en afhankelijkheid te cultiveren.

Verwelkom met vertrouwen, verwondering en dankbaarheid het leven als een unieke kans in een wonderbaarlijk universum.
Dan hoef je het aardse bestaan niet langer gering te schatten als een slechts tijdelijk voorportaal en examenzaal.

Verwelkom met vertrouwen en dankbaarheid lijfelijkheid en seksualiteit als kostbare en heilige geschenken en mogelijkheden.
Dan hoef je deze niet langer met argwaan en kramp te benaderen.

Verwelkom met vertrouwen en in vriendschap je anders geaarde medemens en ontdek dat liefde zoveel groter en rijker is dan je kunt bedenken.
Dan hoef je de ander niet langer te veroordelen en lijfelijke liefde te ontzeggen.

Verwelkom met vertrouwen en mededogen het zelfgekozen einde van je lijdende medemens en laten het woorden van liefde zijn als je wilt spreken.
Dan hoef je de keuze van je broeder of zuster niet langer te veroordelen als zonde en opstand tegen God.

Verwelkom met vertrouwen onbekende én nieuwe woorden, gebaren, klanken, kleuren en beelden waarin het Goddelijk Geheim zich mee kan delen en waarin de Liefde wenkt.
Dan hoef je niet langer vast te houden aan diensten en preken zoals ze sinds lang geweest zijn.

Verwelkom met vertrouwen je geloofsgemeenschap als een oefenplaats van liefde en menselijkheid, waar het goede leven ontdekt, geleerd, gevierd en geleefd mag worden.
Dan hoef je je kerk niet langer in stand te houden als een plek waar het juiste geloof op de juiste wijze verkondigd wordt.

En ga vooral door met waar je goed in bent en wat je roeping is: verbinding zoeken tussen mensen, helpen wie het alleen niet redt, opkomen voor je medemens en medeschepselen in nood.
Dan zul je volop bijdragen aan een betere, rechtvaardigere en veiligere wereld, ook voor jezelf en voor je kinderen.

Waag te sterven, christendom,
en geloof in je opstanding!


Dirk van de Glind, Waag te sterven, christendom, en geloof in je opstanding, Morgenland, 96 blz., € 10,-.

Dirk van de Glind

Lees meer

Dirk van de Glind is theoloog en schrijver van boeken over hedendaagse levensthema’s en geloof. Jarenlang was hij docent Levensbeschouwelijke Vorming. In die hoedanigheid kon hij “rondkijken in de schatkamers van de menselijke geest”. Graag wil hij van die rijkdom delen. “Niets van wat ik schrijf heb ik zelf bedacht. Ik ben het jongetje dat aan het strand verheugd zijn schelpen raapt. Ik leg ze in een volgorde die me bekoort en laat m’n verzamelingen zien: ‘Kijk eens hoe mooi..!’"

Meer van deze auteur

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Verder lezen

Meer van deze auteur

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

Boekenladder

Van Kribbe tot Kerststal. Franciscus van Assisi en de eerst levende kerststal Adveniat, 168 blz., € 9,99 (of € 4,- vanaf 100 exemplaren)
Nikolaas Sintobin Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet KokBoekencentrum/Lannoo, 2023, 173 blz., € 20,-.
Marinus van den Berg Spreken en luisteren met je hart Ark Media, 2023, 130 blz., € 17,99.
Lammert de Hoop (red.) Reis naar de stilte Adveniat, 112 blz., € 19,95
Paus Franciscus Encycliek van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap. Adveniat, € 15,-.

Direct Doneren

cross