Wat gebeurde er op het moment dat Boeddha de verlichting bereikte, oftewel ontwaakte? Simpel: hij werd wakker! En hij doorzag met zijn wakkere geest dat het individu niet geïsoleerd staat tegenover de rest van de wereld. Het leven is een open en levend proces van weerklank en verbinding. De wereld vóór en de wereld na het ontwaken blijft precies dezelfde. Alleen, je kijk er anders tegenaan en daardoor ga je er ook anders mee om. Zenboeddhisme is de oproep om in het alledaagse leven de eenheid te belichamen.