Steun ons

Essay

'Bloedboek' Dimitri Verhulst: venijnige veldtocht tegen God en Bijbel

Recent verscheen 'Bloedboek' van Dimitri Verhulst, een herschrijving van teksten uit de eerste vijf Bijbelboeken. In enkele interviews ter promotie van zijn geesteskind maakte Verhulst het nogal bont. Hij beweerde dat de Bijbel een handleiding is voor genocide, net zo verderfelijk als Hitlers […]
Lees verder

Wie Jezus volgt, kan niet in oorlog zijn

Vorige week preekte Erik Borgman over het koningschap van Christus (naar aanleiding van het kerkelijk hoogfeest van 'Christus Koning van het Heelal', 22 november). Wat is dat voor een koningschap? En wat is dat voor een macht die aan deze […]
Lees verder

Echter dan echt - Het fantastische leven in een nepwereld

Ons leven speelt zich steeds meer af in een hyperrealiteit, een technische wereld waar alles fijn is en waar namaak het origineel overtreft. Er zijn geen obstakels meer op onze weg naar… ja, naar wat eigenlijk? Wij zijn gevangen in een […]
Lees verder

Terroristisch geweld en religie - Het ‘lege midden’ van de democratie

Was de aanslag op Charlie Hebdo het zoveelste bewijs van het gevaarlijke, giftige karakter van de islam? Of is het de sociaaleconomische uitzichtloosheid in de grote Europese voorsteden die jihadisme in de hand werkt? Beide verklaringen schieten tekort, zegt filosoof […]
Lees verder

Goddelijk moederschap bij Augustinus: voeding voor de zoekende ziel

Kerkvader Augustinus was er vertrouwd mee: de traditie waarin wijsheid werd gezien als een vrouwelijke, voedende gestalte én als een aspect van God. In deze traditie figureert Jezus als gezant van moeder Wijsheid, hij vertegenwoordigt haar genadige goedheid. Wat moedermelk is […]
Lees verder

Meer dan Platland - Over een 'gelovige' opvoeding

Hoe voed je je kinderen op? Heb je gefaald als ze jouw christelijke geloofswereld achter zich laten? Leven onze kinderen in een oppervlakkige wereld, zoals in de parabel Flatland? Uiteindelijk, zegt Josha Zwaan, geloof ik niet in een God die […]
Lees verder

Neem de wens van migranten serieus

In het migrantenvraagstuk zit weinig schot. “Open de grenzen", luidde het pleidooi van rechtsfilosoof Edith Brugmans veertien jaar geleden. “Vreemdelingen weren is een uitvloeisel van een fundamentele weeffout in ons rechtsbestel. Een onrechtvaardigheid die de westerse samenleving nog te overwinnen […]
Lees verder

'Er was een glimlach zacht in mij, als een vonk die altijd glimpte'

In de serie ‘Jonge denkers’, oorspronkelijk geschreven voor het magazine Volzin, interviewde Theo van de Kerkhof afgelopen jaar twaalf jonge religieprofessionals. In een terugblik vraagt hij zich af: hoe kwam God in beeld? Waar is God volgens de jonge denkers […]
Lees verder

Het nieuwe vrijwilligerswerk - Professioneel en spiritueel

Vrijwilligers moet je koesteren, vindt theoloog en vrijwilligersmanager Walter Van Wouwe. Organisaties moeten zich daarom professionaliseren en aanpassen aan de verwachtingen van de nieuwe generatie vrijwilligers. Maar ook dienen ze helder en scherp te communiceren vanuit welke spiritualiteit ze werken. “Christelijke en andere […]
Lees verder

MH17: ramp of misdrijf? - Een beschouwing over ethiek en zingeving

Was het neerhalen van de MH17, vorige week precies een jaar geleden, nu een ramp of een misdrijf? Of misschien zelfs wel een oorlogsmisdaad? In de media overheerst de ‘taal van de ramp’ met de daarbij behorende aandacht voor rouw, […]
Lees verder

Lijden aan dementie

Ook verpleeghuispastor Marinus van den Berg volgde de discussie over dementie en zingeving (zie ‘Pleidooi voor de ziel in debat over dementie’, 9 juli). Uitspraken in het debat zijn snel te algemeen en doen niet altijd recht aan de wisselende […]
Lees verder

Pleidooi voor de ziel in debat over dementie

Hoe kijk je levensbeschouwelijk naar dementie? Een gevoelig onderwerp. In Trouw heerst daarover al enige tijd een discussie. Columnist en verpleeghuispastor Jean Jacques Suurmond ziet in dementie een teruggaan tot de kern van het mens-zijn. Hij wordt in die opvatting […]
Lees verder

Neem eens vakantie van jezelf

De enorme druk waaronder topsporters presteren, maakt dramatisch duidelijk wat onze samenleving meer in het algemeen kenmerkt. Wij verwachten te veel van onszelf. We moeten excelleren als werknemer, als liefdespartner, als opvoeder. Wanneer het dan eens tegenzit, heb je dubbel pech. Je […]
Lees verder

Eco-encycliek geeft forse steun aan daadkrachtig klimaatbeheer

De recent verschenen encycliek Laudato si’ is nu al revolutionair. Het pauselijk schrijven past in de traditie van invloedrijke encyclieken over maatschappelijke thema’s. De paus heeft zich laten bijstaan door gerespecteerde (klimaat)wetenschappers. “Geen vaagpraat dus, maar een duidelijk verhaal in […]
Lees verder

Wandelen zonder doel - Jezelf blootstellen aan de stad

Tijdschrift voor Geestelijk Leven bracht recent een themanummer over de spiritualiteit van het wandelen. Opvallend is het verhaal van Joke Visser over ‘Exposure’: wandelen zonder doel. Aankomende buurtwerkers - vrijwilligers en professionals - gaan al wandelend de confrontatie aan met hun (achterstands)wijk, met plaatsen in de […]
Lees verder

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

Als ‘Vriend van de Bezieling’ heb je een streepje voor. Je deelt mee in drie extra’s, exclusief voor de vrienden:

  • ontmoet je favoriete Bezielingmedewerker
  • ontvang gratis ons jaarboek
  • neem deel aan het tentoonstellingsbezoek.

Het lidmaatschap kost 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend draag je bij aan een stabiele basis voor de Bezieling en daarmee aan de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Volg de bezieling

Aanmelding nieuwsbrief

Agenda & tips

Meest gelezen

cross