Steun ons

Cultuur

De geloofsvreugde van Herman Finkers

Met zijn humor legde Herman Finkers tijdens zijn oudejaarsconference de vinger op de achilleshiel van de religie: het koude, rigide, mensendodende fundamentalisme. Maar hij heeft ook een weg gewezen: zachtheid en de noodzakelijke driehoeksverhouding van religie, kunst en humor. “De vreugde van […]
Lees verder

Liefde hoeft zich niet te schamen voor haar alledaagsheid - Kerstgedachte (1)

  In onze postromantische cultuur vereenzelvigen we de liefde graag met een voortdurende extase. Of het nu gaat om de liefde tussen partners, ouders en kinderen of mens en God. Ook de kunstgeschiedenis toont graag die compromisloze liefde. Maar gelukkig […]
Lees verder

“Gij zult geen karikaturen maken”

Bij de mediapresentatie van zijn bijbelhertaling Bloedboek maakte Dimitri Verhulst een karikatuur van het Oude Testament, stelt Eric Corsius. En dat niet alleen: hij maakte ook een karikatuur van zichzelf als religiecriticus. De religieuze zelfkritiek begínt in het Oude Testament, met […]
Lees verder

De Narthex: daar waar een vermoeden van het heilige begint

De narthex is dat gedeelte van een kerkgebouw, waarin het profane overgaat in het sacrale. Beschouw de narthex als een metafoor, zegt Eric Corisus, voor de overgang van leven naar geloof, als het gebied waar levensvragen overlopen in vermoedens van […]
Lees verder

'Je bent het zelf niet' - Waarom je rustig oude gebeden kunt beamen

Het platoonse dualisme, waarin het lichaam als het mindere tegenover het hogere van de ziel staat, is reeds lang geleden verlaten. Merkwaardigerwijs toont dat dualisme zich nog wel als het gaat over vorm en inhoud. In kunst, maar ook in liturgie, eisen wij […]
Lees verder

'Dat ik niet niets ben'

De dood van Joost Zwagerman blijft pastor Marinus van den Berg bezighouden. Het thema zelfdoding verbindt hem met de overleden schrijver. “Hij was voor mij een belangrijk geluid uit niet christelijke hoek dat waarschuwde voor een denken van ‘regie in […]
Lees verder

Wat denkt Maria?

Geloven is luisteren naar een echo. Niet in het rechtstreeks gezegde, maar in de wegstervende roep van het expliciete: daar zit iets. Eric Corsius ontdekte op Sicilië een ingetogen en raadselachtig laat-middeleeuws schilderij van de annunciatie van Maria. De kunstenaar laat […]
Lees verder

Verlangen naar de nieuwheid van toen

Veel van wat nu gewoon is, was ooit revolutionair vernieuwend. Konden we nog maar eens meebeleven hoe alles nog glansde en veelbelovend was, mijmert Eric Corsius. Je kunt je natuurlijk tot de geschiedenis wenden, de vernieuwers van weleer herlezen en […]
Lees verder

Kosmische Knuffelbeer leidt harnekkig bestaan

God als grote kosmische knuffelbeer heeft tot op heden een taai leven, juist ook in progressieve kring, betoogt Eric Corisus. Of het nu de reclamegod van de remonstranten betreft, de gevoelsgod van de nieuwe spirituelen of de kneedbare God van de […]
Lees verder

Romantiek - blikken in de afgrond van het eigen bestaan

Lange tijd liep Eric Corsius in een grote boog om de kunstperiode van de romantiek heen - sentimenteel gedoe! Maar hij kwam tot inkeer. De romantiek behelst meer dan slapeloze jonge mannen die bij volle maan wegkwijnen onder het raam van […]
Lees verder

Genesis op de planken - Epische verhalen over onszelf

Kan een Bijbelboek als Genesis nu nog tot de verbeelding spreken? Is het mogelijk vijftig hoofdstukken met verhalen tot een toneelstuk te bewerken? Durft een toneelgezelschap het aan om die oerverhalen op de planken te brengen? Ja, is het antwoord. Het kan, […]
Lees verder

Neem religie alleen serieus als zij zichzelf niet voor vol aanziet

Toen multitalent Friedrich Schlegel (1772-1829) zich tot het katholicisme bekeerde, maakte dat reacties van ontzetting los: waar was de open, creatieve vrijdenker gebleven? Maar niets is bij Schlegel wat het lijkt, zegt Eric Corsius. Juist in zijn katholieke periode schreef hij brandend actuele zinnen […]
Lees verder

Zie de mens - Theaterstuk over Jezus

Met een avondvullend programma brengt Toneelgroep De Appel het leven van Jezus op de planken. Een aanrader, zegt Jos van Oord. De kijker krijgt Jezus gepresenteerd met al zijn menselijke aanvechtingen. De voorstelling doet denken aan de indertijd omstreden film […]
Lees verder

Bachs grote Passie

Waarom is de Matthäus-Passion toch zo ongekend populair in Nederland? Zowel musici als luisteraars horen “in dit muziekstuk de geestelijke ruimte waarin ‘geloof’, ‘transcendentie’ en ‘God’ hun plaats hebben”, zegt Bach-kenner Ad de Keyzer. Hij publiceerde onlangs een boek over […]
Lees verder

Heiliger dan religieuze taboes en humane principes is het bezielde lichaam

Als de kunst weer eens uitdaagt, staan verdedigers van God en gevoeligheden snel paraat. Met middelen variërend van censuur tot geweld zijn zij bereid hun heilige huisjes te verdedigen. Op zijn beurt mobiliseert dat weer een andere militie: de ridders […]
Lees verder

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

De vriendenkring is in het leven geroepen om de basis van de Bezieling te verstevigen. De vrienden dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling en financiële stabiliteit van het platform.

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend maak je de Bezieling mee mogelijk en daarmee de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

Agenda & tips

cross