Steun ons

Cultuur

Olivier Messiaen: 'Twintig blikken op het Jezuskind'

Componist Olivier Messiaen ontwikkelde aan het begin van de twintigste eeuw een nieuwe muzikale taal. Avant-garde, maar dan welluidend en aansprekend. Als componist en diepgelovige katholiek wilde hij anderen deelgenoot maken van zijn fascinatie voor de glansrijke schoonheid van zijn […]
Lees verder

Spoken

'Spoken bestaan niet', maar toch... Met Halloween en in fantasy en horror laten we het griezelen gecontroleerd toe, om ons zo van dat niet bestaan te overtuigen. Hebben de nieuwtestamentische verhalen nog iets sterkers in huis dan fantasy? De slotsom […]
Lees verder

Heilige Zakelijkheid

De Nieuwe Zakelijkheid uit de jaren twintig van de vorige eeuw bracht een "koel realisme, een sobere vormentaal en een ruimhartige toegankelijkheid" in de kunst en architectuur van die tijd. Nog steeds kan deze kunststroming inspireren. Niet in de laatste […]
Lees verder

September

September is een overgangsmaand: het oude verdwijnt, terwijl het nieuwe nog op zich laat wachten. Je kunt in zo'n fase van 'liminaliteit' twee kanten op. Nostalgisch achterom kijken, of hoopvol vooruitzien, zoals Eric Corsius adviseert: "Blijf niet hangen in verleden […]
Lees verder

Schone handen en vuile voeten

De laatste jaren komen steeds vaker artiesten in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag. Nieuw is dat niet. Kun je kunst scheiden van het gedrag van de kunstenaar? Of maken foute kunstenaars, foute kunst? In ieder geval is het interessant om de […]
Lees verder

Romantiek

Wie de clichés over de periode van de romantiek (eind achttiende en negentiende eeuw) beziet, kan deze kunststroming afdoen als edele kitsch of vlucht uit de realiteit. Toch valt er meer over te zeggen en is de stroming belangwekkender én […]
Lees verder

Onthullen en verhullen

Een spel van onthullen en verbergen is zowel in de literatuur als in de godsdienst terug te vinden. De spanning tussen het verlangen naar liefde en erkenning enerzijds en noodzaak tot bescherming van de eigen kwetsbaarheid anderzijds is de drijfveer […]
Lees verder

Red laatste restje ritme

Het moderne leven wordt alsmaar voller en drukker, constateert Eric Corsius. Waar digitalisering en informatisering ruimte leken te scheppen, zien we vooral dat noodgedwongen rustmomenten (reistijd bijvoorbeeld) steeds efficiënter worden ingevuld. Is er een uitweg uit deze race met en […]
Lees verder

Puur cultuur-natuur

Natuur en cultuur onderhouden een complexe relatie met elkaar. Vaak moet de natuur wijken voor de mens en even vaak pakt de natuur, al dan niet geholpen, cultuurland weer terug. De wijze waarop kunstenaars omgaan met de natuur weerspiegelt die […]
Lees verder

Littekens van stilte

Tijdens een wandeling door Berlijn bezoekt Eric Corisus de 'Neue Wache', de 'centrale gedenkplaats voor de offers van oorlog en tirannie' van Duitsland. Daar ontwaart hij in het schemerdonker een piëta van Käthe Kollwitz. "In zijn geruisloze ingekeerdheid zette het […]
Lees verder

Johannes Vermeer en 'Waar het in het leven op aankomt'

Het vroege werk van Johannes Vermeer 'Christus in het huis van Martha en Maria' is onderdeel van de actuele overzichtstentoonstelling over Vermeer in het Amsterdamse Rijksmuseum. Tegenover deze vrij traditionele interpretatie van het evangelieverhaal plaatst Eric Corsius een originelere kijk, […]
Lees verder

De christelijke autobiografie ‘decentreert’

In het geliefde genre van de autobiografie staat - hoe kan het ook anders - het 'ik' centraal. Toch kunnen Bijbelse en christelijk autobiografische verhalen op dit punt verrassen, zo merkt Eric Corsius op. In de christelijke autobiografie wordt de […]
Lees verder

Het kind Gods van Paul Gauguin

Dat bijbelse verhalen 'gelaagd' zijn, kun je goed zien aan het geboorteverhaal over Jezus: diepere waarheid, legendevorming, of toch een vergoelijkende draai aan een #MeToo-geval avant la lettre? Trouwens, ook in de kunst vecht schoonheid soms met bittere duiding.
Lees verder

'Onbevlekte ontvangenis van Maria' is conceptuele kunst

Over de onbevlekte ontvangenis van Maria (hoogfeest, 8 december) bestaat een wijd verbreid misverstand. Maar ook voor wie de finesses van dit katholieke leerstuk wel door heeft, kan de betekenis ervan zonderling overkomen. Eric Corsius legt het leerstuk uit en […]
Lees verder

Verlangen en indirecte religieuze bezinning in het werk van Cy Twombly

In het oeuvre van de beeldend kunstenaar Cy Twombly (1928-2011) heeft het schip een centrale plaats. Het schip staat symbool voor hunkering naar verleidelijke verten, maar ook voor de verscheurende scheiding tussen mensen, en voor de laatste overtocht, die van […]
Lees verder
1 2 3 11

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

Meest gelezen

Boekenladder

Van Kribbe tot Kerststal. Franciscus van Assisi en de eerst levende kerststal Adveniat, 168 blz., € 9,99 (of € 4,- vanaf 100 exemplaren)
Nikolaas Sintobin Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet KokBoekencentrum/Lannoo, 2023, 173 blz., € 20,-.
Marinus van den Berg Spreken en luisteren met je hart Ark Media, 2023, 130 blz., € 17,99.
Lammert de Hoop (red.) Reis naar de stilte Adveniat, 112 blz., € 19,95
Paus Franciscus Encycliek van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap. Adveniat, € 15,-.

Direct Doneren

cross