Steun ons

Bijbels

Lichaam van Christus

De verschijningen van Jezus na Pasen zijn nog heel lichamelijk. Hemelvaart is de confrontatie met het gegeven dat we zonder Jezus' lichamelijke nabijheid verder moeten. Maar dit afscheid is tegelijk een nieuw begin, zegt Marga Haas. Ons innerlijk oog gaat […]
Lees verder

Zwemmen in God

'Niet bezitten om alles te bezitten.' Jarenlang mijn tanden stukgebeten, op die uitspaak van Johannes van het Kruis, zegt Marga Haas. "Maar nu ik naar die kwal heb zitten staren, begint het me te dagen."
Lees verder

Loslaten

"Houd mij niet vast",  zegt Jezus tegen Maria van Magdala in het Johannesevangelie. Die gedachten over loslaten, niet-vasthouden, én een inzicht van een Amerikaanse zen-boeddhiste werpen voor Marga Haas een nieuw licht op de verrijzenis en het leven na de […]
Lees verder

Zalven

'Smeren' of 'bestrijken' staat er in de meeste Bijbelvertalingen. Jezus geneest de blinde door hem slijk op de ogen te smeren. Maar in de Naardense Bijbel leest Marga Haas iets anders: daar zálft Jezus de ogen van de blinde. "Ik […]
Lees verder

Naamloos

De naam van God - ‘Ik ben die er zijn zal’ in allerlei varianten - laat je duizelen. Dat geeft niet zegt Marga Haas. De naam - van God en van ieder mens - raakt wel aan de kern, maar […]
Lees verder

Vrees niet

Soms overvalt je iets nieuws in een overbekend verhaal. Dat overkwam Marga Haas bij de voorbereiding van haar preek over het kerstverhaal. "En zie, een engel van de Heer staat bij hen."
Lees verder

Binnengaan en buiten blijven  

Sommige dingen kun je alleen zelf doen, zonder rugdekking, op eigen kracht, op je eigen manier. Zo is de weg die jij met God te gaan hebt jouw unieke weg.  Het gaat daarbij niet om de afzondering van anderen, maar […]
Lees verder

Bidden

"Alle ik-gerichtheid moet uit onze gebeden weg", schrijven mystici soms streng. Maar het gaat er volgens Marga Haas niet om dat je niet voor jezelf zou mogen bidden of voor al je zorgen. Doe dat vooral. "Het gaat erom dat […]
Lees verder

Erfgenaam

Dat is nogal wat: wil Jezus in Matteüs 19,29 nu zeggen dat we moeten breken met onze ouders en alles wat ons lief is? Dat is niet de point zegt Marga Haas. Maar wat dan wel?
Lees verder

Zuurdesem

We hebben vaak de neiging om 'kwantitatief' te denken  als het over ons leven gaat. Was/is het wel genoeg? Maar in het geestelijk leven gaat het niet om hoeveel of hoe vaak, zegt Marga Haas. "Dat ene moment van ruimte […]
Lees verder

Offeren

Ik ben niet de kern van mijn leven, zo ontdekt Marga Haas stap voor stap. Dan gaat het over zelfgave (en niet over opofferen). Maar wie geen stevig ik heeft, heeft ook geen zelf om weg te schenken. Die moet […]
Lees verder

Vorm en bron

Staar je niet blind op de buitenkant. Alles wat vorm heeft zal vergaan. Maar elke vorm heeft ook een bron. "Delf de bron op. In de ander, in jezelf", zegt Marga Haas. Maar dat gaat vaak niet zonder slag of […]
Lees verder

Kruimels

"Zó angstvallig begeer je de kruimels, dat je nooit oog krijgt voor het brood", zegt de Britse mystica Evelyn Underhill.  Dat is een puntige samenvatting van een belangrijke spirituele les. Onze zorgelijk gerichtheid op de noden en verlangens van een […]
Lees verder

Gebed

Er zijn situatie ('bodem-situaties'), zegt Marga Haas, waarin ons niets rest dan ons toevertrouwen aan "de stroom van heelheid die God is". Dat vraagt een bepaalde vorm van nederigheid: "onze trots laten varen en onder ogen zien dat wij God […]
Lees verder

Je kruis dragen

Pasen is alweer voorbij. Maar een lied uit de paasviering op de basisschool blijft bij Marga Haas hangen. Wat zongen die kinderen eigenlijk? "Dat u het kruis voor ons droeg?" Ja, waarom droeg hij het kruis?
Lees verder
1 2 3 6

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

De vriendenkring is in het leven geroepen om de basis van de Bezieling te verstevigen. De vrienden dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling en financiële stabiliteit van het platform.

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend maak je de Bezieling mee mogelijk en daarmee de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

Agenda & tips

Boekenladder

Paus Franciscus Encycliek van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap. Adveniat, € 15,-.
Elisabeth Bax Domon, 248 blz., € 24,90
Pete Greig KokBoekencentrum, 284 blz., € 19.99.
Herman De Dijn Halewijn, 248 blz., € 22,50.
Tomáš Halík, KokBoekencentrum, 320 blz., € 27,99.
cross