Erik Borgman is verheugd over de benoeming van Víctor Manuel Fernández tot prefect van de Dicasterie voor de Geloofsleer. Dat paus Franciscus deze geestverwant op deze belangrijke positie benoemt, bewijst eens te meer dat hij een vernieuwing van de theologie voorstaat. Toch is de benoeming van Fernadez niet geheel onomstreden.