Steun ons

Erik Borgman

Troost

Het boek ‘Uit liefde voor de islam’, van journaliste Églantine Gabaix-Hialé, is een lang interview met de - inmiddels vermiste - Italiaanse jezuïet Paolo Dall’Oglio, die in 1992 een klooster stichtte in de Syrische woestijn. Het boek won de Vlaamse […]
Lees verder

God helpt wie zich laten helpen

Met identiteit is iets vreemds aan de hand, betoogt Erik Borgman. Je denkt snel: het vreemde doet het eigene verwateren. Maar dat is niet zo. Wezenlijk aan onze westerse identiteit is nu juist haar openheid. Interessant is dat theoloog Borgman […]
Lees verder

Meditatieve politiek - Een kritiek op de ideologie van de maakbaarheid

Deze zomer werkte Erik Borgman aan een nieuw boek: 'Leven van wat komt'. Daarin rekent hij radicaal af met het maakbaarheidsgeloof. Ons leven verloopt niet als een proces dat je eerst moet plannen om het daarna uit te voeren. “Wij leven […]
Lees verder

Niet de oorlog uitroepen, maar vrede stichten

Is het oorlog en dus gerechtvaardigd om krachtig terug te slaan? Dat is de  kwestie niet, stelt Erik Borgman. Hij is blij met de woorden van paus Franciscus, die zei dat wij in oorlog zijn omdat we de vrede hebben verloren. We moeten met elkaar in […]
Lees verder

Woede en verantwoordelijkheid

Verbijsterend dat een groot deel van de jongeren in Groot-Brittannië, die nu hun woede en frustratie uiten over de Brexit, níet ging stemmen. Hoe komt dat vraagt Erik Borgman zich af. Dachten zij werkelijk dat politiek alleen iets was van […]
Lees verder

Vergeving

Volgens de rooms-katholieke catechismus zijn de voorwaarden voor vergeving:  berouw, belijdenis van de zonde, en boetedoening met het oog op herstel. De computercriminelen die enige tijd geleden Erik Borgmans computer hackten zijn goed op weg om vergeving van hun zonden te […]
Lees verder

De betekenis van de werkelijkheid - Herinnering aan Daniel Berrigan

Vanwege zijn protesten tegen de Vietnamoorlog belandde de Amerikaanse vredesactivist Daniel Berrigan  in de gevangenis. Naast zijn activisme schreef hij poëzie, theologie en leidde hij tal van retraites over gebed en activisme. In een interview in 1996 zegt hij al jaren […]
Lees verder

De vreugde van de liefde - Paus Franciscus over huwelijk en gezin

Vorige week, 8 april 2016, presenteerde paus Franciscus zijn lang verwachte document over huwelijk en gezin. Amoris laetitia: De vreugde van de liefde. ‘De paus verandert de leer niet’, luidde hier en daar  teleurgesteld het commentaar. Erik Borgman zit er niet zo […]
Lees verder

Kwijt

“Ik dacht dat ik weinig aan bezit hechtte”, zegt Erik Borgman. Maar nu zijn pc gehackt is - gegijzeld zeg maar - beseft hij waaraan hij wel degelijk hecht: zijn teksten. “Voor iemand als ik zijn die een stuk van […]
Lees verder

Stof en as - Vasten

De veertigdagentijd begint met Aswoensdag, een ritueel dat onze vergankelijkheid markeert. Alles wat wij zijn en tot het onze rekenen zal ooit uiteenvallen. Niets blijft wat het lijkt. Kunnen we leven met deze waarheid waarbij al ons ‘doen' en ‘maken’ […]
Lees verder

Zie het naakte nu, zonder illussies en zonder angst

Een religieuze les: Maak je niet druk over ‘erbij horen’. Ook buitenbeentjes zijn al binnen. Ook wie lijdt hoort erbij. Niets kan immers buiten het netwerk van Gods genade vallen. Wees gerust oorspronkelijk. Je hoeft je niet te conformeren. Wijk af, […]
Lees verder

Lust voor het geloof - Achthonderd jaar dominicanen

De dominicanen bestaan in 2016 achthonderd jaar. Hun doel: ‘lust wekken voor het geloof’, de waarheid verkondigen en dwaalleren weerleggen. Dat een dergelijke intentie tot excessen kan leiden - dominicanen waren betrokken bij inquisitie en heksenvervolging - hoeft niet verhuld […]
Lees verder

Wie Jezus volgt, kan niet in oorlog zijn

Vorige week preekte Erik Borgman over het koningschap van Christus (naar aanleiding van het kerkelijk hoogfeest van 'Christus Koning van het Heelal', 22 november). Wat is dat voor een koningschap? En wat is dat voor een macht die aan deze […]
Lees verder

De lichte last van de theologie - Postuum werk van Schillebeeckx

‘Jij gaat verder waar mijn theologie ophoudt’, schreef Edward Schillebeeckx  vlak voor zijn dood aan Erik Borgman. ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht’, citeert Borgman uit het matteüsevangelie. Onlangs mocht hij het eerste exemplaar van een postuum […]
Lees verder

Partners op weg naar goed leven

Als kerken zich met het milieu inlaten, krijgt dat snel iets naïefs. 'Laten we toch lief zijn voor de aarde’. Erik Borgman staat stil bij de milieu-encycliek van paus Franciscus. Hij beschouwt die tekst niet als een naïeve oproep, maar als een […]
Lees verder

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

De vriendenkring is in het leven geroepen om de basis van de Bezieling te verstevigen. De vrienden dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling en financiële stabiliteit van het platform.

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend maak je de Bezieling mee mogelijk en daarmee de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

Agenda & tips

Boekenladder

Elisabeth Bax Domon, 248 blz., € 24,90
Pete Greig KokBoekencentrum, 284 blz., € 19.99.
Herman De Dijn Halewijn, 248 blz., € 22,50.
Tomáš Halík, KokBoekencentrum, 320 blz., € 27,99.
cross