Steun ons

Eric Corsius

Red laatste restje ritme

Het moderne leven wordt alsmaar voller en drukker, constateert Eric Corsius. Waar digitalisering en informatisering ruimte leken te scheppen, zien we vooral dat noodgedwongen rustmomenten (reistijd bijvoorbeeld) steeds efficiënter worden ingevuld. Is er een uitweg uit deze race met en […]
Lees verder

Puur cultuur-natuur

Natuur en cultuur onderhouden een complexe relatie met elkaar. Vaak moet de natuur wijken voor de mens en even vaak pakt de natuur, al dan niet geholpen, cultuurland weer terug. De wijze waarop kunstenaars omgaan met de natuur weerspiegelt die […]
Lees verder

Littekens van stilte

Tijdens een wandeling door Berlijn bezoekt Eric Corisus de 'Neue Wache', de 'centrale gedenkplaats voor de offers van oorlog en tirannie' van Duitsland. Daar ontwaart hij in het schemerdonker een piëta van Käthe Kollwitz. "In zijn geruisloze ingekeerdheid zette het […]
Lees verder

Johannes Vermeer en 'Waar het in het leven op aankomt'

Het vroege werk van Johannes Vermeer 'Christus in het huis van Martha en Maria' is onderdeel van de actuele overzichtstentoonstelling over Vermeer in het Amsterdamse Rijksmuseum. Tegenover deze vrij traditionele interpretatie van het evangelieverhaal plaatst Eric Corsius een originelere kijk, […]
Lees verder

De christelijke autobiografie ‘decentreert’

In het geliefde genre van de autobiografie staat - hoe kan het ook anders - het 'ik' centraal. Toch kunnen Bijbelse en christelijk autobiografische verhalen op dit punt verrassen, zo merkt Eric Corsius op. In de christelijke autobiografie wordt de […]
Lees verder

Het kind Gods van Paul Gauguin

Dat bijbelse verhalen 'gelaagd' zijn, kun je goed zien aan het geboorteverhaal over Jezus: diepere waarheid, legendevorming, of toch een vergoelijkende draai aan een #MeToo-geval avant la lettre? Trouwens, ook in de kunst vecht schoonheid soms met bittere duiding.
Lees verder

'Onbevlekte ontvangenis van Maria' is conceptuele kunst

Over de onbevlekte ontvangenis van Maria (hoogfeest, 8 december) bestaat een wijd verbreid misverstand. Maar ook voor wie de finesses van dit katholieke leerstuk wel door heeft, kan de betekenis ervan zonderling overkomen. Eric Corsius legt het leerstuk uit en […]
Lees verder

Verlangen en indirecte religieuze bezinning in het werk van Cy Twombly

In het oeuvre van de beeldend kunstenaar Cy Twombly (1928-2011) heeft het schip een centrale plaats. Het schip staat symbool voor hunkering naar verleidelijke verten, maar ook voor de verscheurende scheiding tussen mensen, en voor de laatste overtocht, die van […]
Lees verder

Indirect

'Onverbloemd' willen spreken heeft niet alleen snel iets bots, het streven ernaar is ook naïef, betoogt Eric Corsius. De werkelijkheid laat zich niet restloos uitdrukken. Iedere uitdrukking is tegelijk ook een inperking. Ook (religieuze) kunst wordt spannender door wat er […]
Lees verder

Zeker in zijn geloof

Zelfzeker, noemt Eric Corsius de houding van de sculptuur van kunstenaar Thomas Lehnerer. Niet triomfantelijk, zeker van zijn eigen gelijk. Wel zeker van zijn zaak. Wie is hij? En wie zijn die onzichtbare anderen? 
Lees verder

Lof der twijfel

Als geloofszekerheden wankelen kan dat ontreddering teweegbrengen, maar ook bevrijding. Twijfel is niet alleen een aanvechting, maar ook een  geschenk, een kans, een mogelijkheid tot diepgang, zo betoogt Eric Corsius. Trouwens: de verlokking van zekerheden betreft vandaag de dag niet […]
Lees verder

De overvloed van onverwoestbare vertrouwen in het leven

De ‘Odyssee van een meermaals gebroken hart’, zo is de film Le notti di Cabiria uit 1957 van Federico Fellini wel omschreven. Maar hij is ook een uiting van hoop en levensmoed, zegt Eric Corisus. Was het bewust of onbewust […]
Lees verder

Trossen los! Verlangen naar zomerse levensvreugde

Een brutale musette, die uitnodigt om de boel de boel te laten. Voor Eric Corsius de ideale zomermuziek. Of wat te denken van het lichtvoetig-melancholieke werk van de Limburgse dichter Pierre Kemp? 'Hoe verlaat ik deze nuchtere zaken-tijd, waar ik […]
Lees verder

Grijs

De nieuwbouw bij Eric Corsius in de straat is niet per se lelijk. Wat hem stoort, is de eentonigheid, de gemakzucht en bovendien het alom aanwezige monotone grijs. Is dat niet een algemene tendens: angst voor veelkleurigheid? "We sluiten de […]
Lees verder

Florence Price - Zwarte vrouw in witte-mannen-muziekwereld

Na ontdekking van verloren gewaande manuscripten beleeft de muziek van de zwarte Amerikaanse componiste Florence Price een herwaardering. Een samenkomen van westerse, negentiende-eeuwse klassieke muziek met gospelklanken uit de zwarte kerkgemeenschap. 
Lees verder
1 2 3 9

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Vrienden van de bezieling

De vriendenkring is in het leven geroepen om de basis van de Bezieling te verstevigen. De vrienden dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling en financiële stabiliteit van het platform.

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar (méér mag) en kan op ieder moment ingaan. Als Vriend maak je de Bezieling mee mogelijk en daarmee de ontmoeting van hedendaags leven en christelijke spiritualiteit.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

Agenda & tips

Boekenladder

Elisabeth Bax Domon, 248 blz., € 24,90
Pete Greig KokBoekencentrum, 284 blz., € 19.99.
Herman De Dijn Halewijn, 248 blz., € 22,50.
Tomáš Halík, KokBoekencentrum, 320 blz., € 27,99.
cross