Steun ons

ANBI-pagina

Naam : Stichting Kerk Hardop

RSIN: 8167 92 720

Registratie Kamer van Koophandel: 41 265 165

Postadres uitgever: Vincent van Goghlaan 125, 2033 TR Haarlem

Postadres redactie: Van Sonstraat 4, 5025 KD Tilburg

Rekeningnummer:  NL74 RABO 0351 8278 11

Bestuurssamenstelling
Marleen Wijdeveld, waarnemend voorzitter
Bernard Höfte, bestuurslid
Vacatures: voorzitter en penningmeester

Beleidsplan
De stichting Kerk Hardop heeft op het ogenblik als enige activiteit het uitgeven van de site debezieling.nl, die gezien kan worden als een elektronisch tijdschrift. De site beoogt een publiekssite te zijn waar hedendaags leven en christelijk geloof elkaar ontmoeten. Aan bod komen zowel persoonlijke levensvragen als breder levende maatschappelijke en culturele thema’s. Maandelijks worden enkele grote artikelen gebracht, daarnaast ook columns en boekenoverzichten en –besprekingen; op den duur zo mogelijk ook video-interviews en videoverslagen. De site zoekt tevens verbinding met groepen die belang stellen in de overdracht van religieus erfgoed en in continuïteit tussen de generaties.

In de afgelopen zeven jaar werden de benodigde gelden verkregen uit de vrijwillige donaties van de bezoekers die daartoe regelmatig per Nieuwsbrief werden opgeroepen. Sinds oktober 2013 is de oude site rk-kerkplein.org vervangen door de huidige. De dagelijkse gang van zaken staat onder leiding van een zzp’er, tevens eindredacteur. Deze functie wordt vervuld door Theo van de Kerkhof. Sinds 1 maart 2021 is de functie van hoofd- en eindredacteur gesplitst en was René Grotenhuis tot aan zijn overlijden eind 2021 hoofdredacteur. Voor deze functie bestaat nu een vacature. Het is de bedoeling dat ook in deze nieuwe situatie de gelden voor de onkosten van de website, uiteindelijk met giften vanuit de lezerskring geworven worden. De stichting heeft geen vermogen en het ligt niet in de verwachting dat de donaties aanleiding geven tot vermogensvorming.

Beloningsbeleid
De stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen mensen in dienstbetrekking. Bestuursleden ontvangen alleen reiskostenvergoeding. De eindredacteur en dagelijks coördinator van de site is een freelance journalist, een zzp’er derhalve, die op grond van zijn declaraties wordt uitbetaald.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van een open communicatie binnen de rooms-katholieke kerk in Nederland, vooral met betrekking tot gewenste vernieuwingen, alsook al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (zie statuten).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De website zelf is de weerspiegeling van de uitgevoerde activiteiten aangezien de stichting geen andere activiteiten ontplooit dan het publiceren van teksten e.d. op de site. Voor het Jaarverslag 2022 van de stichting kunt u hier klikken.

Financiële verantwoording
Van de inkomsten en uitgaven heeft de stichting sedert 2007 jaarlijks een financiële verantwoording afgelegd en op haar website gepubliceerd. Voor de Jaarrekening en balans 2022 van de stichting kunt u hier klikken.

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

Meest gelezen

Boekenladder

Van Kribbe tot Kerststal. Franciscus van Assisi en de eerst levende kerststal Adveniat, 168 blz., € 9,99 (of € 4,- vanaf 100 exemplaren)
Nikolaas Sintobin Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet KokBoekencentrum/Lannoo, 2023, 173 blz., € 20,-.
Marinus van den Berg Spreken en luisteren met je hart Ark Media, 2023, 130 blz., € 17,99.
Lammert de Hoop (red.) Reis naar de stilte Adveniat, 112 blz., € 19,95
Paus Franciscus Encycliek van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap. Adveniat, € 15,-.

Direct Doneren

cross