Steun ons

Actievoerende arts Peter Buijs: “Kernoorlog nog nooit zo dichtbij”

27 augustus 2021
10 minuten

“Mijn vader, revalidatiearts en CHU-stemmer, vond kernwapens ‘goddeloos’. We demonstreerden met het hele gezin tegen kruisraketten in Nederland. Nu ligt het gevaar van kernwapens voor veel mensen buiten hun gezichtsveld, terwijl het risico van een kernoorlog groter is dan ooit”, aldus Peter Buijs, bedrijfsarts, voorzitter van de 'NVMP Artsen voor vrede' en jarenlang bestuurslid van de moederorganisatie IPPNW: International Physicians for the Prevention of Nuclear War´ (Nobelvredesprijs 1985).

Door Cees Veltman

Wat bezielt u om in de slag te gaan met zo’n immens vraagstuk als kernwapens?

“Kernwapens vormen, samen met klimaatverandering en pandemieën, de grootste bedreiging voor onze gezondheid en zelfs voor ons voortbestaan. Maar net als veel mensen heb ik jarenlang gedacht: Koude Oorlog voorbij, kernwapenprobleem voorbij. Als NVMP-voorzitter ging ik meer erover lezen. Vooral na mijn pensionering in 2014 als bedrijfsarts/onderzoeker bij TNO. Ik was verbijsterd. Zijn we gek geworden dat wij ons laten verdedigen door wapens, die elk moment - ook terwijl wij hier praten in Amstelveen – ons einde kunnen betekenen?

Peter Buijs

Generaal Butler, opperbevelhebber over het Amerikaanse kernwapenarsenaal, verklaarde al bij zijn pensionering in 1993: “Kernwapens zijn veel te gevaarlijk. We moeten er zo snel mogelijk vanaf. Dat we nog leven, komt door militaire discipline, puur geluk en goddelijk ingrijpen!”. Hoge militairen, ook uit Rusland, vielen hem bij, tevergeefs. Negen landen bezitten nu zo’n 14.000 kernwapens, tot 1000 keer krachtiger dan de twee atoombommen op Japan in augustus 1945, met toen al ruim 200.000 burgerdoden, die we net weer herdacht hebben. Alleen al de gruwelijke foto’s spreken boekdelen.

Rusland en Amerika bezitten 93% van die wapens, waarvan 1900 op scherp staan. Talrijke keren is het al bijna misgegaan, door technisch of menselijk falen. Niettemin worden alle kernwapenarsenalen gemoderniseerd, voor onvoorstelbare bedragen, die veel beter kunnen worden besteed aan oorlogspreventie, bestrijding van ziekte, honger, armoede, ongelijkheid, klimaatverandering.  Technologische ontwikkelingen veroorzaken grotere risico’s. Voor deskundigen is de vraag niet meer òf, maar wanneer het misgaat. En dan zijn de gezondheidsgevolgen onvoorstelbaar, en substantiële, medische hulp een illusie. Tot in al mijn vezels ben ik dan ook gemotiveerd om te helpen zo’n catastrofe te voorkomen, alleen al vanwege mijn artseneed. Want ‘Voorkomen is beter dan genezen’ geldt hier niet. Van genezen zal geen sprake zijn. Preventie is de enige optie.”

Is deze fascinatie recent?

“Nee. Mijn vader stemde rechts (CHU), maar bracht ons al vroeg bij: Kernwapens zijn goddeloze wapens. Hij ging daarover in debat met CHU-defensiewoordvoerder, generaal b.d. Calmeijer. En als 13-jarige scholier fietste ik oktober 1962, tijdens de Cubacrisis, naar school met de loodzware gedachte: Kom ik wel weer thuis vandaag? Achteraf gezien had het inderdaad makkelijk op een kernoorlog kunnen uitlopen. Een Russische vrachtvloot met kernraketten voor Cuba, beschermd door kernonderzeeërs, werd opgewacht door Amerikaanse oorlogsschepen, die dieptebommen afwierpen. Ze misten, maar de Russen mochten in zo’n situatie reageren met hun atoomwapens, ook als radiocontact met Moskou onmogelijk was. Vlootcommandant Vasili Archipov besloot gelukkig te wachten en voorkwam zo een kernoorlog.

De Russische legertop vond dit een smadelijke nederlaag. Die oefende grote druk uit op Sovjetleider Chroesjtsjov om kernwapens in te zetten, net als Amerikaanse generaals deden bij Kennedy, tevergeefs. Later vertelde Chroesjtsjov aan weekblad ‘Time’: “Had ik dan onze planneet moeten laten verwoesten voor de eer van het Rode Leger? Naar de hel met die generaals!”

Hij durfde gezichtsverlies te lijden en trok zijn vloot terug. Bovendien moest de deal met de Amerikanen dat zij hun verouderde Jupiter-kernraketten uit Turkije zouden terugtrekken, voorlopig geheim blijven. Hoe huichelachtig kun je zijn? In Cuba mochten geen raketten komen, maar zelf had Amerika kernraketten aan de Sovjetgrens.”

“Grote demonstraties tegen kernwapens motiveerden enorm”

Waren er meer historische aanknopingspunten?

“Jazeker: eind jaren 70 kwam het Pentagon met de neutronenbom. Die zou massaal mensen doden, maar gebouwen en infrastructuur sparen. Tel uit je winst! Er ontstond wereldwijd protest. Ik verzamelde handtekeningen onder medici. CHU-defensieminister Roelof Kruisinga, zelf arts, trad af uit protest. Mijn vader kon tevreden zijn. De N-bom werd afgeblazen.

Dat motiveert natuurlijk, net als begin jaren tachtig de kruisrakettenkwestie, met wereldwijd de grootste demonstraties ooit: een miljoen mensen in New York, 400.000 op het Museumplein – inclusief mijn vriendin en ik met onze zoon van vier maanden in de draagzak – en 550.000 op het Malieveld, onder wie mijn CDA-stemmende ouders met hun kinderen en kleinkinderen. Ook díe raketten kwamen er niet, mede dankzij Reagan en Gorbatsjov. Kortom, je teweerstellen heeft zin, zelfs bij zo’n immens vraagstuk. Inmiddels heb ik zelf kleinkinderen. Dat motiveert enorm: we kunnen hen toch niet opzadelen met onze levensgevaarlijke nucleaire Koude-Oorlogserfenis?”

Hoe heeft u uw motivatie omgezet in NVMP-acties?

“Om ‘kernwapens’ weer op de Nederlandse politieke en publieke agenda te krijgen hebben we een Medisch Appèl met onze medisch-humanitaire argumenten gepresenteerd in De Amsterdamse Balie in 2015, met een pleidooi om kernwapens internationaal te verbieden – net als biologische en chemische massavernietigingswapens – en vervolgens te vernietigen. Dat Appèl werd in no-time ondersteund door honderd gezondheidszorgkopstukken. Vervolgens hebben we het aangeboden aan de Tweede Kamer. Daar werd het heel serieus ontvangen en zelfs gebruikt om een motie te beargumenteren om actie te ondernemen, zoals meewerken aan een VN-kernwapenverbod. En verdraaid, Rutte-II besloot tot deelname aan de onderhandelingen daarover, als enig NAVO-land, ondanks krachtige afwijzingen van de kernwapenstaten. Dat inspireerde natuurlijk enorm.

Om meer maatschappelijke druk te ontwikkelen, heeft de NVMP toen het Balieberaad-voor-een-kernwapenvrije-wereld opgericht, met het Humanistisch Verbond, Raad van Kerken, Burgemeesters voor Vrede, Rode Kruis, Vredesbeweging PAX, Pugwash, Advocaten tegen kernwapens en Greenpeace.  Dat heeft geleid tot allerlei acties, vooral gericht op regering en parlement, en met succes. Zo stond in het regeerakkoord van Rutte-III, dat dit kabinet zich actief inzet voor een kernwapenvrije wereld. Nooit eerder vertoond. Desgevraagd vertelden D66 en ChristenUnie ons dat dat gelukt was dankzij onze acties. Ook dat motiveerde natuurlijk tot vervolgacties, waarbij we ons steeds konden beroepen op die Regeerakkoordtekst.

Zo bepleitten we in 2018 in een Maatschappelijk Appèl, getekend door 111 bekende Nederlanders, dat het kabinet de kernwapenstaten direct moet aanspreken op hun verplichting tot nucleaire ontwapening, conform Artikel 6 van het door hen en bijna alle andere landen getekende Non-proliferatieverdrag. Eind 2018 werd een oppositiemotie aangenomen, louter bestaande uit zinnen uit ons Appèl. En begin 2019 heeft minister Blok inderdaad ten overstaan van de overige 192 ondertekenaars van het Non-proliferatieverdrag, rechtstreeks de kernwapenstaten aangespoord hun verplichtingen tot kernontwapening na te komen, eraan toevoegend, dat we in een ‘roekeloze straatrace zonder remmen’ zouden belanden, als het New Startverdrag niet zou worden verlengd. Bepaald geen diplomatieke taal. Zijn toespraak later dat jaar in het Vredespaleis vanwege ons 50-jarig bestaan zou deels niet misstaan als NVMP-manifest.

Veel meer voorbeelden zijn te noemen waar we ‘een verschil konden maken’, zoals bij het Adviesorgaan Internationale Vraagstukken van oud-NAVO-secretaris-generaal De Hoop Scheffer. Dat werkt natuurlijk zeer motiverend en ook bezielend: dit werk geeft me diepe voldoening, net als de fijne mensen, met wie ik samenwerk, tot ver buiten Nederland.

Belangrijk is onze medisch-humanitaire invalshoek, en ons wegblijven uit partijpolitiek vaarwater. Een fundamentele therapie vinden, is immers in ieders belang, of je nu links of rechts bent, 50+ of 50-. Wij artsen worden vertrouwd als onpartijdige belangenbehartigers van de volksgezondheid, zonder verdenking van eigenbelang of fake news. Dat opende veel deuren, in het parlement, bij Buitenlandse zaken, adviesorganen, deskundigen. Alleen bij de media gaat het moeizaam.”

“Amerika heeft zo’n 25 keer gedreigd met kernwapens”

Eén van uw favoriete boeken is ‘The Doomsday Machine’, van de Amerikaanse kernwapenexpert Daniël Ellsberg.

“Ja, je weet niet wat je leest. Hij was in de Koude Oorlog een overtuigde nuclear war planner in het Pentagon. Daar passeerden scenario’s met 30, 70 of 300 miljoen doden, waartussen dan gekozen moest worden. Huiveringwekkend is ook de bezetenheid om de eerste kernwapenklap uit te willen delen, terwijl China en India het no-first-use-principe hanteren, net als vroeger de Sovjet-Unie.  Overigens staat Biden momenteel positiever tegenover no-first-use.

Ook onthulde Ellsberg, dat er in Amerika veel meer mensen bij de rode knop kunnen, dan alleen de president, en dat Amerika zo’n 25 keer andere landen gedreigd heeft met kernwapens om zijn zin te krijgen. Ook was er een plan om de Sovjet-Unie een loer te draaien met een gordel van superkrachtige kernmotoren over heel Amerika.  Als die bij een Sovjetaanval aangezet werden, zou de draaiing van de aarde vertraagd worden, zodat de Russische raketten hun doel zouden missen.

Verbijsterd zag Ellsberg dat zijn superieuren dit plan goedkeurden. Dat was een ‘Saulus-Paulus-moment’: hij verliet het Pentagon, nam veel gegevens mee en werd anti-kernwapenactivist. Omdat hij huiszoekingen verwachtte vanwege zijn moedige, eerdere publicatie van de “Pentagonpapers’ over het failliet van de Vietnamoorlog, gaf hij die gegevens aan zijn broer. Die begroef ze bij een vuilnisbelt, die helaas geruimd werd. Het kostte Ellsberg decennia om opnieuw gegevens te verzamelen. Pas in 2017 verscheen zijn boek.”

Amerika heeft als enige kernbommen echt ingezet, om de Tweede Wereldoorlog te beëindigen. Was dat nodig?

“Nee! Uit archieven van de toenmalige keizer en de Japanse generale staf blijkt, dat ze na ‘Hiroshima’ niet eens bijeenkwamen. Pas nadat Rusland Japan aanviel, concludeerde men dat de oorlog verloren was. Die atoomaanval was wèl een onvergeeflijke oorlogsmisdaad tegen de burgerbevolking van Hiroshima en Nagasaki. Dood en verderf op ongekende schaal, onbeschrijfelijk lijden, wanstaltige genetische verminkingen. Zelfs nu worden nog slachtoffers verpleegd. Medisch personeel dood of gewond; ziekenhuizen, wegen, vliegvelden vernietigd. Hulpverleners konden er niet eens komen, ook vanwege radioactieve straling.

Tegenwoordig is een onbedoelde kernoorlog waarschijnlijker, door technische storingen, beoordelingsfouten, valse alarmen. Zie de documentaire ‘The man who saved the world’ uit 2014. Je kijkt met zweet in je handen, al weet je de afloop. Groot alarm bij een waarnemingspost nabij Moskou in september 1983: Amerikaanse kernraketten onderweg. Commandant Stanislav Petrov, ingevallen vanwege een ziekmelding, bleef kalm. Hij vertrouwde zijn nieuwe computer niet helemaal. Eerst de 30 checks nalopen. Allemaal positief, behalve ‘visuele waarneming’. ‘Waarschuw de baas!’ ‘Nee, we wachten of ze op onze radar verschijnen’. ‘Dan is het te laat voor de tegenaanval.’ ‘Maar als het vals alarm is, veroorzaken wij een kernoorlog!’ Na 15 zenuwslopende minuten blijft het radarscherm leeg, en omhelzen de militairen elkaar, met uitroepen als ‘Ik voel me herboren!’ (Geëmotioneerd). Heel aangrijpend. Maar Petrov werd ontslagen wegens het niet nakomen van richtlijnen. Als z’n vrouw overlijdt, raakt hij aan lagerwal, tot hij uiteindelijk meewerkt aan de film. Ja, een inspirerende held. Zonder hem hadden we hier niet gezeten. Terecht is Petrov geëerd met de jaarlijkse ‘Internationale VN-Dag voor totale afschaffing van kernwapens’, 26 september.”

Maar toch, hebben kernwapens niet gezorgd voor een lange periode van vrede?

“Dat is het leerstuk van de geloofwaardige nucleaire afschrikking, waarvan de deskundigen zeggen: het is wachten tot het een keer gruwelijk misgaat. Ettelijke keren balanceerden kernwapenstaten al op de rand van de nucleaire afgrond. En het beschermt niet tegen terroristische of cyberaanvallen, en zeker niet tegen technische of menselijke fouten. Door kunstmatige intelligentie, hypersonische raketten en andere technologische ontwikkelingen, wordt de beslistijd steeds korter en krijgen we steeds meer autonome processen: Ellsbergs Doomsday Machine, die niet meer te stoppen is. Hier is maar één fundamentele therapie: kernwapens afschaffen, zoals ook minister Blok stelt.”

“Het CDA zegt niets over kernwapens”

Terug naar nu: wat zijn recente NVMP-initiatieven?

“Okay, één nationaal en één internationaal, allebei voorbeelden dat je meestal pas iets kunt bereiken als je kan voortbouwen op zorgvuldig onderhouden samenwerkingsrelaties. Zo proberen we natuurlijk de kabinetsformatie te beïnvloeden. Vorig jaar stelden we daarom samen met onze Balieberaadbondgenoten urgente aanbevelingenvoor de verkiezingsprogramma’s op, zoals een intensievere Nederlandse inzet als initiator en bruggenbouwer voor een kernwapenvrije wereld, met nadruk op de ontwapeningsverplichtingen van de kernwapenstaten; afbouw van de laatste Nederlandse kernwapentaak; aansluiten bij het VN- kernwapenverbod TPNW en aankaarten van een alternatief voor de nucleaire NAVO-afschrikkingdoctrine. 

Veel partijen namen punten over. ‘Hoe meer punten, hoe groener’, dachten onze jonge NVMP-bestuurders. Die hebben toen voor het Balieberaad een ‘Kiezerskompas Kernwapens’ samengesteld. Vooral progressieve partijen ‘kleurden groen’, de SGP oranje en de VVD rood. De rest, waaronder het CDA, was ‘grijs’: niets over kernwapens…

Van de in maart gekozen partijen was weliswaar de helft ‘groen’, maar helaas niet qua zetels. Dus schreven wij een Balieberaadbrief aan kabinets-informateur Mariëtte Hamer. Daarin beschrijven we de verslechterde internationale situatie sinds 2017: Trump dumpte belangrijke kernwapenverdragen, Rusland en Amerika startten een nieuwe wapenwedloop, moderniseren hun kernwapens en ontwikkelen nieuwe, voor absurde bedragen. Kortom, een grotere kans op een nucleaire catastrofe dan ooit.

Dus dringen wij aan op intensivering en concretiseringvan de onder Rutte-II en III ingezette ‘actieve inzet’ voor een kernwapenvrije wereld, met als eerste kans de Non-proliferatieverdrag-toetsingsconferentie in januari 2022, waar Nederland vicevoorzitter is. Het slagen ervan, was al topprioriteit. Dus moet Nederland zich actief inzetten om wereldwijd zoveel mogelijk politieke en maatschappelijke druk te mobiliseren, zodat de kernwapenstaten eindelijk hun nucleaire ontwapeningsverplichtingen nakomen.

Natuurlijk moet Nederland ook zelf bijdragen. De laatste nucleaire taak afstoten, aansluiting zoeken bij het VN-kernwapenverbod TPNW en een NAVO-debat starten over een duurzaam, 21e-eeuws, niet-nucleair veiligheidsalternatief voor hetonhoudbare 20e-eeuwse nucleaire afschrikkingconcept. Internationale ontwikkelingen bieden ruimte. De meeste Nederlanders wijzen al jaren kernwapens af en onderschrijven een kernwapenverbod. Daarom adviseren wij de volgende zin voor een nieuw Regeerakkoord: “Dit kabinet intensiveert en concretiseert zijn actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld, met name door de laatste Nederlandse nucleaire taak af te stoten en aansluiting te zoeken bij de TPNW.”

“Trump liet mini-raketten ontwikkelen voor het slagveld, doodeng”

En het internationale initiatief?

“Buiten mededinging is de onvergetelijke viering in het Vredespaleis van ons 50-jarig bestaan, eind 2019, georganiseerd met Buitenlandse Zaken en met geweldige internationale sprekers.”

Ook neem ik aan, omdat u na afloop door burgemeester Johan Remkes voor uw verdiensten benoemd werd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

“Natuurlijk, wat een onverwachte opsteker. Uit die dag put ik nog steeds energie, en waardevolle contacten, met name in Amerika en Rusland. Die kwamen dit voorjaar erg van pas om mijn idee te helpen realiseren voor een Russisch-Amerikaans appèlaan Biden en Poetin vanwege hun eerste ontmoeting in Genève, afgelopen juni. Binnen een week hadden we een gloedvolle tekst met twee centrale verzoeken: herbevestiging van de verklaring van de presidenten Gorbachov en Reagan uit 1985: “Een kernoorlog kan niet worden gewonnen en mag nooit worden gevoerd.” Heel belangrijk, omdat Trump dit niet meer wilde onderschrijven. Die liet mini-raketten ontwikkelen voor gebruik op het slagveld. Doodeng!

Ook vroegen we om herstel van de al jaren verstoorde dialoog tussen Amerika en Rusland over verdere reductie van het risico van een kernoorlog en ‘herontdekking van de weg naar een kernwapenvrije wereld’. Dit appèl werd in de kortste keren onderschreven door Perry, de Amerikaanse oud-Defensieminister, Ivanov, voormalig Russisch Buitenlandse zakenminister; de president van de American Scientists Federation en twee Russische generaals: Trubnikov, voormalig hoofd International Intelligence Service en Esin, voormalig hoofd van de Russische Strategic Missile Service. Nog nooit vertoond. Daarom werd dit initiatief in de sombere voorbeschouwingen als enige kansrijk geacht.

Dankzij onze Vredespaleiscontacten kon ons Appeal tijdig rechtstreeks overhandigd worden aan bekenden uit beide voorbereidingsteams, met succes: direct na hun bespreking kwamen Biden en Poetin met een gezamenlijke verklaring over strategische stabiliteit. Daarover moet ruim tevoren overeenstemming zijn bereikt. Ze zeggen daarin ‘zelfs in gespannen perioden’ voortgang te kunnen boeken om het gevaar van een kernoorlog te verkleinen, en dat ze daarover snel in dialoog willen om de basis te leggen voor toekomstige ontwapeningsgesprekken. En ze verheffen de cruciale Reagan-Gorbachov-quote zelfs tot ‘principe’. Al in juli vonden vervolgbesprekingen plaats op ministerniveau, die na de zomervakantie worden voortgezet.

Nou, immense voldoening natuurlijk dat onze twee appèl-wensen zijn gehonoreerd. Je zal maar kunnen helpen een duwtje in de goede richting te geven op het wereldtoneel. En dan hadden mijn partners-in-crime mij, nota bene als enige niet-Rus/Amerikaan bovenaan de lijst ondertekenaars gezet als ‘Peter Buijs, M.D, chair IPPNW Netherlands, who initiated the Appeal‘. Daaruit put ik weer voor tijden inspiratie en bezieling.”

De NVMP - Artsen voor vrede (opgericht in 1969 als de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie), maakt deel uit van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). De IPPNW is een wereldwijde organisatie van artsen in meer dan 60 landen die in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede ontving.

-----------------------------------

Daniel Ellsberg, ‘The Doomsday Machine, Confessions of a Nuclear War Planner’, Bloomsbury, 2017, 432 blz., € 9,49

Peter Anthony, ‘The Man Who Saved the World’, documentaire, 2013, DVD 105 minuten, € 12,51

Brief aan informateur Mariëtte Hamer

Cees Veltman

Lees meer

Cees Veltman (1948, Haarlem), was werkzaam bij het Noordhollands Dagblad, weekblad Hervormd Nederland en Volzin. Sinds 2017 medewerker van de Bezieling voor actuele interviews en de boekenrubriek Mijn boek. Hij ziet de unieke mogelijkheden van alle levensbeschouwingen en religies voor persoonlijke ontwikkeling tot volledig menszijn en voor de opbouw van een vrije, rechtvaardige en barmhartige (wereld)samenleving. Een non-raciale samenleving gebaseerd op gelijke kansen voor iedereen en op gelijke behandeling van iedereen. Motto: in dit leven, dat een komedie is, heeft iedereen een beter ik.

Reacties

  1. Geen van de politici, wetenschappers of media heeft ooit geprobeerd deze stomme nucleaire wapenwedloop te stoppen,want het zijn allemaal slechts pionnen van de rijke elite, die al decenia lang de wereld regeren uit de schaduw.En dat ik gelijk heb en dat dit precies is wat ik zeg, blijkt ook uit de feiten, die zeggen dat geen van de politici, organisaties, media en wetenschappers er ooit in is geslaagd om deze waanzin te stoppen.Helaas wordt de wereld overgelaten aan individuen en God!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Verder lezen

Meer van 

Over de Bezieling

De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft.

Aanmelding nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op de Bezieling!

Boekenladder

Van Kribbe tot Kerststal. Franciscus van Assisi en de eerst levende kerststal Adveniat, 168 blz., € 9,99 (of € 4,- vanaf 100 exemplaren)
Nikolaas Sintobin Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet KokBoekencentrum/Lannoo, 2023, 173 blz., € 20,-.
Marinus van den Berg Spreken en luisteren met je hart Ark Media, 2023, 130 blz., € 17,99.
Lammert de Hoop (red.) Reis naar de stilte Adveniat, 112 blz., € 19,95
Paus Franciscus Encycliek van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap. Adveniat, € 15,-.

Direct Doneren

cross