Logo van de Bezieling
December 2021Aan alle lezeressen en lezers,

U hebt het al gelezen. Onze voorzitter en waarnemend hoofdredacteur is plotseling overleden tijdens een operatie. Dit is een groot verlies voor ons en dus ook voor u.
En dit komt nu we net vol verwachting zijn, niet alleen voor kerstmis maar ook voor een nieuwe start van ons e-magazine waar René Grotenhuis samen met de redactie zo doortastend aan begonnen was. U zult dit nog wel gaan merken.

Tegenslagen zijn er in het leven en die moeten we overwinnen. Dit was al zo met de corona-epidemie in het groot en nu dus ook met de toekomst van deBezieling.nl.

We zijn mooi op weg naar de autofinanciering door de lezers. We zien dat de religieuzen en andere fondsen niet meer zo kunnen bijdragen aan onze begroting. Maar dankzij u, lezeressen en lezers, is er zicht op de zo begeerde autofinanciering.

Onderaan ziet u de vergelijking met 2020. We zijn al aan de 79 % van de begroting voor 2021, een mooi resultaat. Dat de begroting dit jaar verhoogd moest worden, is vanwege de vernieuwing van de website waarvan u al genoten hebt. En, eerlijkheidshalve, moet ik ook zeggen dat die hogere inkomsten dit jaar mede komen door de oprichting van de Vrienden van de Bezieling waaraan velen gehoor gegeven hebben.

We zijn er dus bijna maar er ontbreekt nog wat. Alle lezers die dit jaar nog niet hebben kunnen bijdragen worden dringend verzocht dit nu te doen, in deze decembermaand van de goede doelen. Zo kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien van ons prachtige e-magazine!

Isaac Wüst, secretaris Kerk Hardop/deBezieling.nl

U kunt uw (periodieke) bijdragen overmaken op IBAN-rekening van de uitgever, de Stichting Kerk Hardop te Amstelveen:
NL74 RABO 0351 8278 11.
(BIC-code van de Rabobank voor betalingen vanuit het buitenland: RABONL2U.)


Afbeelding 11mnd 20-21 b