Logo van de Bezieling
2023-12

26 januari 2024

Beste lezer,

Het verheugt ons u te kunnen berichten dat er een overeenstemming is bereikt met Volzin Magazine BV over een doorstart van de Bezieling. Met ingang van 1 februari 2024 neemt het mediabedrijf de Bezieling over. Naast een magazine dat tien keer per jaar in druk verschijnt, is Volzin een actief en zich ontwikkelend online platform dat qua visie dicht bij de Bezieling staat. De doorstart komt kort gezegd op het volgende neer:
  • Volzin zal een ruime selectie van de ruim 1500 Bezielingartikelen opnemen in zijn eigen website, als een aparte collectie, naast bestaande collecties (zie volzin-site). Alle overgenomen artikelen krijgen een ‘Bezieling-tag’, en blijven als zodanig vindbaar en gratis toegankelijk. Elke auteur van de Bezieling krijgt zijn/haar eigen pagina met een kort paspoortje.
  • Naast de Bezieling-collectie op de website zal Volzin in de jaargang 2024 van het magazine in ieder nummer plaats inruimen voor ‘het beste uit tien jaar Bezieling’.
  • Verder is het de bedoeling dat de Bezieling-collectie een eigen signatuur behoudt én aanvulling krijgt. De auteurs van de Bezieling krijgen een uitnodiging om voor de Volzin-website en/of het magazine te blijven schrijven. Voor de langere termijn hoopt Volzin een eigen ‘Bezieling-redacteur’ te kunnen aanstellen om het eigene van de Bezieling binnen Volzin een plek te kunnen blijven geven.
De integratie zal gefaseerd plaatsvinden in de loop van de eerste helft van 2024. De Bezielingsite zal tot 1 juli 2024 statisch online blijven en na die datum als zelfstandige site worden opgeheven.

Met ingang van 1 februari verhuizen ook de e-mailadressen van onze Nieuwsbriefabonnees naar Volzin. De abonnees ontvangen dan voortaan de wekelijkse Nieuwsbrief van Volzin, met daarin ook nieuws over de Bezieling. Mocht u daar geen prijs op stellen dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan deze Nieuwsbrief. Uw mailadres wordt dan verwijderd en zal niet migreren naar Volzin.

Wilt u kennismaken met VOLZIN Magazine? Er zijn verschillende abonnementsvormen, zowel voor het magazine als de online-versie, zie daarvoor:
www.volzin.nl/abonnementen.

Ook Volzin kent donateurs. Hun bijdragen maken bijzonder projecten mogelijk, zoals de aanstelling van een Bezieling-redacteur. (Zie www.volzin.nl/doneren).

Ten slotte willen wij uw hartelijk danken voor uw belangstelling in de Bezieling in de afgelopen jaren. We hopen dat u vanaf 1 februari de weg naar de Bezieling binnen het online-platform van Volzin Magazine zult weten te vinden. U bent daar van harte welkom!

Met hartelijke groet,

Bestuur en redactie van de Bezieling,
Marleen Wijdeveld
Bernard Höfte
Theo van de Kerkhof
Aankondiging - Twitter