Logo van de Bezieling
10 oktober 2023

Aan alle lezers van de Bezieling,

Het spijt ons u het volgende te moeten berichten. Na rijp beraad zijn wij als bestuur van de stichting Kerk Hardop, uitgever van de Bezieling, tot de conclusie gekomen dat het Bezielingproject in zijn huidige vorm op zijn einde loopt. Het ligt in de bedoeling de actieve site met ingang van 2024 te beëindigen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid van een doorstart in een of andere nieuwe vorm.

De reden voor dit drastische besluit heeft te maken met een aantal samenhangende omstandigheden. Hoewel het tien jaar lang gelukt is de site - ook in financieel opzicht - in de lucht te houden, bleef de financiële situatie wankel. De oprichting van een vriendenkring zorgde weliswaar voor enig soelaas, maar onvoldoende voor stabiele financiële continuïteit.

Het kort na elkaar overlijden van twee actieve bestuursleden betekende ook een belangrijk organisatorisch verlies voor de stichting.

Een derde factor is dat onze eindredacteur en betaalde kracht, Theo van de Kerkhof, te kennen heeft gegeven met ingang van het nieuwe jaar zijn functie te willen neerleggen, omdat hij minder wil gaan werken vanwege het bereiken van de pre-pensioengerechtigde leeftijd.

Gezien deze omstandigheden achten wij het als bestuur niet reëel om aan de vrij komende functie opnieuw invulling te geven.

Het is met enige weemoed dat we nu dit besluit moeten nemen. Samen met een fantastisch team aan medewerkers hebben we ons tien jaar lang met veel plezier ingezet om hedendaags leven en christelijke spiritualiteit op elkaar te betrekken. Dat blijven we trouwens doen tot het eind van dit jaar!

Zo’n zesduizend lezers, waaronder circa tweeduizend abonnees op de Nieuwsbrief, ruim honderd vrienden en vele donateurs, wisten die inzet iedere maand opnieuw te waarderen. Daarvoor onze hartelijke dank!

Zoals gezegd maken we 2023 nog vol en zo mogelijk houden we de site – met een archief van meer dan 1500 artikelen – ook na 2023 nog ‘slapend’ online. Tevens onderzoeken we momenteel de mogelijkheid van een doorstart met een andere partij. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Ten slotte: Het zou mooi zijn als we ook dit jaar met een positief saldo kunnen afsluiten. De kosten lopen door tot het eind van 2023. En ook de eventuele doorstart en het ‘slapend’ online houden van de site vanaf 2024 vraagt om financiering. In alle bescheidenheid vragen wij u de Bezieling ook in deze fase van afronding en wellicht een nieuw begin te blijven ondersteunen, uiteraard voor zover dat in uw vermogen ligt.

Veel dank voor uw belangstelling en steun in de afgelopen jaren!

Met hartelijke groet,

Het bestuur van de Bezieling,
Marleen Wijdeveld
Bernard Höfte