Logo van de Bezieling
13 juli 2023Beste lezer,

Graag bieden wij u weer een overzicht aan van de nieuwste artikelen op de Bezieling.

In deze Nieuwsbrief:
- Gods Woord is stilte (over de aanwezigheid van niet-iets)
- Acht Mei Beweging theologisch doordacht
- Huilen is heilzaam (en waarom het J-woord niet mag van Lisette Thooft)
- Margreet Sanders zegent met Lourdes-water in de vrouwengevangenis
- Erik Borgman over oorlog en vertrouwen
- en meer ....Met hartelijke groet,

Team de Bezieling

Gods Woord is stilte

'Gods Woord is stilte'. Stilte lijkt te verwijzen naar iets dat afwezig is. "Maar ten diepste is stilte aanwezigheid. Aanwezigheid van niet-iets", zegt Marga Haas. En: "die stilte is er gewoon – als dragende ondergrond onder mijn bestaan. Die is nooit afwezig; ík ben degene die niet dáár aanwezig is."

Auteur: Marga Haas

Lees verder
Gods Woord is stilte

Acht Mei Beweging theologisch doordacht

Acht Mei Beweging theologisch doordacht
Voor de mensen die erbij waren, zal het boek 'Bezield Verband' van John Veldman over de geschiedenis van de Acht Mei Beweging een feest der herkenning zijn. Maar de auteur beoogt meer dan een beschrijving van gebeurtenissen. In zijn analyse legt hij de spanningen tussen de verschillende stromingen bloot, die dieper bleken dan men indertijd vermoedde. 'Theologische lessen uit de Acht Mei Beweging' luidt dan ook de ondertitel. Die lessen culmineren in een kritiek op hedendaagse gesloten denkkaders en op een half voltooid ontmythologiseringsproces.

Auteur: John Veldman

Lees verder

J-woord

Huilen is heilzaam, zegt Lisette Thooft. Daarom moeten we niet meegaan met die oude reflex die het plengen van tranen veroordeelt. "Wees dankbaar voor tranen en huil naar hartenlust."

Auteur: Lisette Thooft

Lees verder
J-woord

Een pleidooi voor vertrouwen

Een pleidooi voor vertrouwen
In het boek ‘Waag te sterven, christendom, en geloof in je opstanding’ houdt auteur en oud-docent levensbeschouwing Dirk van de Glind een pleidooi voor vertrouwen in onze menselijkheid die voor hem niet los te denken valt van het "Goddelijk Geheim van Liefde". Zijn boek is een oproep aan het christendom. 

Auteur: Dirk van de Glind

Lees verder

Leven met long covid

Geestelijk verzorgers stellen 'langzame vragen'. Maar wat als de geestelijk verzorger zelf patiënt wordt? Marieke Schoenmakers kreeg long covid en schreef daarover de gedichtenbundel 'Stilgezet'.

Auteur: Marinus van den Berg

Lees verder
Leven met long covid

Gewoon water

Gewoon water
Als Margreet Sanders, geestelijk verzorger in een vrouwengevangenis, tijdens de kerkdienst vertelt over Bernadette Soubirous en zegent met het water uit Lourdes, merkt ze dat dat een gevoelige snaar raakt. "Ik zegen en besprenkel en maak kruistekens. Voor de bedroefden. De ontroostbaren. De gekwetsten. Voor de schuldenaars. Zij die denken niet vergeven te kunnen worden. Zij die geschonden zijn. Zij die zich niet intact voelen."

Auteur: Margreet Sanders

Lees verder

“Tegenpolen Narziss en Goldmund kunnen niet zonder elkaar”

“Het is een boek over samenspel tussen twee extremen, jongens die enorm verschillen maar niet zonder elkaar kunnen. Dat zien we als een yin yang teken in de hele wereld terug. Misschien dat ik het daarom zo goed vind. Dat dualisme is er niet voor niets. Dat is ook een link met mystiek”, zegt filosoof Sabine Wassenberg te Groet over haar favoriete boek, de filosofische roman ‘Narziss en Goldmund’ van Hermann Hesse. Wassenberg won de publieksprijs voor het Beste Filosofische Kinderboek van 2022.

Auteur: Cees Veltman

Lees verder
“Tegenpolen Narziss en Goldmund kunnen niet zonder elkaar”

Leven in waarheid

Leven in waarheid
Er valt heel veel te zeggen over de opstand van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin tegen zijn kompaan Vladimir Poetin. De recente verwikkeling in deze oorlog zet Erik Borgman aan het denken over de instabiliteit van onze wereld, de verleiding te geloven dat er geen alternatief is voor het bestaande en de noodzaak om terug te keren tot een oud devies van Václav Havel: leven in waarheid.

Auteur: Erik Borgman

Lees verder

Onze ego’s als helden van het witte doek

Het beeld van de rollen en het schouwtoneel is een bekende metafoor om de verwikkelingen in mensenlevens uit te drukken. Van Shakespeare en  popmuziek tot sociale wetenschappen. Maar is met dat rollenspel alles gezegd over wat ons leven ten diepste is?

Auteur: Vincent Duindam

Lees verder
Onze ego’s als helden van het witte doek

Onthullen en verhullen

Onthullen en verhullen
Een spel van onthullen en verbergen is zowel in de literatuur als in de godsdienst terug te vinden. De spanning tussen het verlangen naar liefde en erkenning enerzijds en noodzaak tot bescherming van de eigen kwetsbaarheid anderzijds is de drijfveer achter dit spel van afstand en nabijheid. Dat geeft ook theologisch te denken. Schrikt God terug voor zijn eigen kwetsbaarheid.

Auteur: Eric Corsius

Lees verder

Stoppen met zoeken

In een wereld en tijd waarin de mensheid zo overheersend aanwezig is, dat zij aan haar succes ten onder dreigt te gaan, probeert Paulien van Bohemen een stapje terug te doen en te luisteren naar het geheim der dingen zelf. Wat hebben zij óns te vertellen? Deze keer: het water. "In mij herberg ik een collectie karaktertrekken die afwisselend tevoorschijn komen."

Auteur: Paulien van Bohemen

Lees verder
Stoppen met zoeken

Geschenk van God

Geschenk van God
Ze zat niet meteen op een roze wolk toen Annemarie Scheerboom op haar 22ste in verwachting was van haar eerste kind. “Wist ik veel dat zwanger zijn veel meer betekende dan alleen een flinke buik krijgen.” De schoonheid van het ouderschap ontdekte ze later.

Auteur: Annemarie van Diepen-Scheerboom

Lees verder

Bodem zijn

Om een goede opvoeder te zijn - maar eigenlijk geldt het voor iedere goede menselijke interactie - moet je een vruchtbare bodem willen zijn. Wat laat je zien en draag je bij in alles wat je zegt en doet? Vanuit welke innerlijke houding treed je het leven tegemoet? 

Auteur: Marga Haas

Lees verder
Bodem zijn

Over ons


De Bezieling is een gratis online kwaliteitsmagazine voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft. De Bezieling is onafhankelijk, gratis toegankelijk en reclamevrij. De Bezieling wordt voor het grootste deel bekostigd door vrijwillige bijdragen van lezers en door de 'Vrienden van de Bezieling'.

U kunt de Bezieling steunen!

U kunt natuurlijk ook zelf via uw bank een overschrijving doen: rekeningnummer: NL74 RABO 0351 8278 11 t.n.v. de Stichting Kerk Hardop.