Logo van de Bezieling

Extra Nieuwsbrief

December 2022

Beste Lezer,

Als één woord het bijna voorbije jaar kenschetst dan is dat wel ‘onzekerheid’. Van gasprijs tot energietransitie, van vrede en veiligheid tot koopkracht en pensioenzekerheid. De kaarten lijken grondig opnieuw geschud.

Als Bezieling zijn we wel gewend om met onzekerheid te leven. Volgend jaar gaan we ons tiende jaar in. En iedere keer is het weer spannend of we het jaar financieel positief kunnen afsluiten. Tot aan zijn overlijden, begin dit jaar, konden we daarbij rekenen op het optimisme en de standvastigheid van onze penningmeester Isaac Wüst en inmiddels moeten we het ook al weer een jaar zonder onze voorzitter/hoofdredacteur René Grotenhuis stellen. Ook voor de Bezieling veel extra onzekerheid dus in het afgelopen jaar.

Niettemin mogen we over de financiële kant van 2022 niet klagen. Dankzij bijdragen van lezers, vrienden en twee fondsen verwachten we dit kalenderjaar met een positief saldo te kunnen afsluiten. Dat biedt enige financiële ademruimte, hoog noodzakelijk gezien de doorlopende kosten die nu eenmaal nodig zijn om ons digitale magazine in stand te houden.

Lezersbijdragen

Al een aantal jaren op een rij draagt u, lezer, voor een belangrijk deel (ruim de helft) bij aan de bekostiging. Over 2021 was dat zelfs twee derde (66 %) van het totaal. Dat bedrag werd bijeengebracht door donaties en contributies van de in 2021 opgerichte ‘Vrienden van de Bezieling’.

Dit jaar, 2022, zijn we wat bijdrage van lezers betreft nog niet zover. Overigens was het in andere jaren ook zo dat die ‘ruime helft’ uit donaties voor een groot deel in de goede-doelenmaand december binnenkwam. We nodigen u dan ook van harte uit om ook deze decembermaand weer uw steun aan de Bezieling in financiële zin uit te drukken.

Dat kan op verschillende manieren. Voor 60 euro per jaar kunt u zich opgeven als ‘Vriend van de Bezieling’. Maar ook andere donaties, periodiek of incidenteel, worden zeer gewaardeerd en blijven noodzakelijk. Graag geven wij u in overweging uw jaarlijkse bijdrage, als Vriend of donateur, voor langere periode vast te leggen. U kunt uw gift dan volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de website:

Word ‘Vriend van de Bezieling’
Schenkingen voor langere tijd
Steun direct via iDeal

Uiteraard kunt u ook via een eigen bankoverschrijving een donatie doen op IBAN-rekening van de uitgever, Stichting Kerk Hardop: NL74 RABO 0351 8278 11. (BIC-code van de Rabobank voor betalingen vanuit het buitenland: RABONL2U.)

Tot slot

Het moderne leven is soms ingewikkeld en chaotisch. Geen wonder dat velen zoeken naar richting en houvast. In die zoektocht willen wij als Bezieling, in alle bescheidenheid, reisgenoot zijn, door bemoediging en inspiratie aan te bieden vanuit een open christelijk perspectief. Reist u met ons mee? U bent van harte uitgenodigd.

Het bestuur van de Bezieling,
Marleen Wijdeveld
Bernard Höfte