Logo van de Bezieling

Mei 2022

Beste lezer,

Afgelopen jaren ontving u als Bezielingabonnee met enige regelmaat een ‘Extra Nieuwsbrief’ van onze penningmeester/secretaris Isaac Wüst. Blijkbaar wist Isaac steeds de juiste toon te treffen, want menig bezielinglezer steunde op zijn verzoek de Bezieling ruimhartig . Daarmee, beste lezer, maakt u nu al ruim acht jaar de Bezieling mede mogelijk. Daarvoor onze hartelijke dank!

Begin dit jaar, 28 februari, overleed Isaac, ruim twee maanden nadat ook onze voorzitter en hoofdredacteur René Grotenhuis plotseling was overleden. Hun betrokkenheid en stimulans wordt node gemist.

De inhoudelijke kant van de Bezieling kon gelukkig doorgang vinden, dankzij de inzet van ons trouwe team van medewerkers. Wij zijn nu druk bezig met versterking te zoeken voor (hoofd)redactie en bestuur. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Ondertussen gaat het leven door. Afgelopen jaar vernieuwden we de website, richtten we een vriendenkring op en recent verscheen een publicatie met beschouwingen van René Grotenhuis (te bestellen bij uitgeverij Adveniat). En ook afgelopen tijd verschenen er zoals gebruikelijk minstens drie bijdragen per week, ter inspiratie en bemoedig - broodnodig voedsel voor de geest.

Om dat alles mogelijk te blijven maken vragen wij u in de geest van Isaac – “Het gaat goed, maar we zijn er nog niet” – ook nu weer om uw bijdragen te leveren. Inmiddels wordt ruim twee derde van de uitgaven (66 procent van 23.703 euro in 2021) door lezers, inclusief de Vrienden, bijeengebracht. Voor het resterende deel zijn wij afhankelijk van fondsen en sponsoren waaronder religieuze orden en congregaties.

Draag bij aan de Bezieling
Voor 60 euro per jaar, draagt u bij als Vriend van de Bezieling. Maar ook andere donaties, periodiek of incidenteel, worden zeer gewaardeerd en zijn ook noodzakelijk. Graag geven wij u in overweging uw jaarlijkse bijdrage, als Vriend of donateur, voor langere periode vast te leggen. U kunt uw gift dan volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de website:
Uiteraard kunt u ook via een eigen overschrijving een donatie doen op IBAN-rekening van de uitgever, Stichting Kerk Hardop te Haarlem: NL74 RABO 0351 8278 11. (BIC-code van de Rabobank voor betalingen vanuit het buitenland: RABONL2U.)

Tot slot
Etty Hillesum vroeg zich in haar dagboeken af of ‘werken aan jezelf’ in oorlogstijd nog wel verantwoord was. Haar conclusie: “Het lawaai van de buitenwereld staat niet los van het lawaai in onszelf.” Binnen en buiten, ik en de wereld, ze horen bij elkaar, zoals lichaam en geest, doen en zijn, actie en contemplatie. De wereld heeft nood aan vele zaken. Spirituele voeding is daar één van. Met uw steun wil de Bezieling graag haar steentje bijdragen aan een betere wereld.

Het bestuur van de Bezieling,

Marleen Wijdeveld
Bernard Höfte